Muzeum Etnograficzne Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu, gromadzi obiekty z zakresu kultury materialnej, sztuki, tkanin i strojów oraz folkloru.

Muzeum Etnograficzne jest oddziałem Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Posiada znakomitą kolekcję uli figuralnych, form piernikarskich, malowanych mebli, malarstwa na szkle, rzeźby i grafiki dewocyjnej. Prezentuje m.in. kulturę osadników z dawnych Kresów – Lwowskiego, Tarnopolskiego, Stanisławowskiego, Polesia, Wileńszczyzny, a także Łemków i Greków oraz powojennych polskich reemigrantów z Jugosławii, Bukowiny Rumuńskiej, Francji i Belgii.

Wystawy czasowe organizowane we współpracy z innymi muzeami polskimi bądź zagranicznymi, wykraczają często poza teren Dolnego Śląska i Europy.

Galeria

Powiązane wydarzenia

Więcej miejsc