Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego

Muzeum mieści się w głównym budynku uniwersyteckim, barokowym gmachu projektu Krzysztofa Tauscha. Najstarsze zbiory mają jeszcze metrykę Akademii Leopoldyńskiej

Muzeum mieści się w głównym budynku uniwersyteckim, barokowym gmachu projektu Krzysztofa Tauscha. Muzeum Uniwersytetu ma profil historyczny, a jego zbiory w przeważającej mierze są poświęcone dziejom uczelni - począwszy od XV wieku do chwili obecnej. Najstarsze mają jeszcze metrykę Akademii Leopoldyńskiej.

W skład Muzeum wchodzą następujące zabytkowe sale:

  • Aula Leopoldyńska – największa i najbardziej reprezentacyjna sala gmachu głównego – to jedyne w Polsce, tak dobrze zachowane świeckie wnętrze barokowe z pełnym wystrojem, na który składa się iluzjonistyczne malarstwo ścienne Krzysztofa Handkego z Ołomuńca oraz dekoracja i wyposażenie rzeźbiarskie autorstwa Franciszka Mangoldta z Moraw i włoskiego mistrza Ignatiusa Provisore.
  • Oratorium Marianum z równie bogatym, jak Aula barokowym wystrojem i wyposażeniem, powstało jako kaplica zakonna w latach 1728-1741. Po sekularyzacji zakonu jezuitów i powołaniu Uniwersytetu w 1811 roku wnętrze przekształcono w koncertową Salę Muzyczną.
  • Wieża Matematyczna z tarasem widokowym na wysokości 42 m. to dawne, urządzone w 1791 roku przez jezuitę, profesora Uniwersytetu L.A. Jungnitza Obserwatorium Astronomiczne z pierwszym przyrządem – wytyczoną na posadzce pomieszczenia Wieży linią południkową. Jest to jedyny tego typu instrument w Polsce.

oraz trzy sale ekspozycyjne:

  • Sala im. Romana Longchampsa
  • Sala im. Stefana Banacha
  • Sala Pod Filarem

Muzeum ma profil historyczny, a jego zbiory w przeważającej mierze są poświęcone szeroko pojętym dziejom uczelni – począwszy od XV wieku do chwili obecnej. Najstarsze zbiory mają jeszcze metrykę Akademii Leopoldyńskiej, większość pochodzi jednak z okresu późniejszego, po 1811 roku.

Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa:

Na terenie wydarzenia zaleca się korzystanie ze środków do dezynfekcji, zachowanie dystansu min. 1,5 metra oraz zakrywanie ust i nosa. Wydarzenia kulturalne mogą gromadzić do 25% publiczności, wydarzenia sportowe odbywają się bez udziału widowni.

Galeria

Powiązane wydarzenia

Więcej miejsc