Ogrodnik z Pasją

Krasnal Ogrodnik z Pasją pilnuje tarasów znajdujących się na terenie galerii Wroclavia. Swoimi wielkimi nożycami przycina pobliskie krzewy.

Galeria

Więcej miejsc