Ołbiniusz

Data utworzenia: 2022-07-11

Jeden z najdłużej mieszkających we Wrocławiu krasnali. Słynie jako najlepszy krasnoludzki wojownik, choć nigdy nie stosuje przemocy bez powodu.

Jako młody krasnal wstąpił na służbę do Śląskiego możnowładcy Piotra Włostowica. Do dziś na pamiątkę swojego pierwszego pana nosi na piersi jego herb.

Jego imię pochodzi od nazwy Ołbina, dziś dzielnicy Wrocławia. W czasach Włostowica była to podwrocławska wieś, w której możnowładca ufundował opactwo. Jego strażnikiem mianował Ołbiniusza.

Przez setki lat krasnal wiernie służył zmieniającym się panom miasta, niezależnie od narodowości. Zawsze dbał o swój ukochany Ołbin i pilnował tam porządku, choć niewielu mieszkańców o tym wiedziało.

Dziś zamieszkał w SP 107 przy ul. Prusa, która powstała na fundamentach dawnego opactwa. Mimo groźnego wyglądu uwielbia dzieci, a one jego. Uwielbia opowiadać uczniom o starym Wrocławiu i często pomaga w prowadzeniu lekcji historii.

Galeria

Więcej miejsc