Opera Wrocławska

Opera Wrocławska jest jednym z największych i najbardziej znaczących teatrów operowych w Polsce.

Obiekt wzniesiono w latach 1839-1841 wg projektu K.F. Langhansa i był wielokrotnie przebudowywany. Teatr otwarto 13 listopada 1841 r.

8 września 1945 r. wystawiono tu pierwszy po wojnie spektakl operowy – „Halkę” Stanisława Moniuszki.

Jako jedyny teatr operowy w Polsce od 1997 r. realizuje tzw. superwidowiska, spektakle przygotowywane w niekonwencjonalnych, dużych przestrzeniach dla wielotysięcznej widowni, z udziałem kilkusetosobowych zespołów wykonawczych, przy wykorzystaniu monumentalnych dekoracji i efektów specjalnych. Najczęściej do tych przedsięwzięć wykorzystywane są zabytkowe wnętrza  Hali Stulecia.

Opera Wrocławska realizuje także, podobne pod względem rozmachu inscenizacyjnego, przedstawienia plenerowe. Największym wydarzeniem było wystawienie na rzece Odrze w czerwcu 2003 r. „Giocondy”. Sześć spektakli obejrzało wtedy łącznie ponad 30 tysięcy widzów.

na pods. mat. ze strony Opery Wrocławskiej

Galeria

Powiązane wydarzenia

Więcej miejsc