Ortopeda

Data utworzenia: 2022-07-11

Ortopeda to najnowszy wrocławski krasnal – lekarz. W mieście jest dopiero od lutego 2015 roku.

Przybył do nas na Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego, tak mu się Wrocław spodobał, że postanowił zostać na stałe. Pomaga przyjmować pacjentów krasnali w Szpitalu Uniwersyteckim przy ul. Borowskiej.

Krasnal Ortopeda (Crasnallus Ortopedicus) uhonorował 40. Zjazd Naukowego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Ortopeda został zamontowany przed wejściem do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Jest umieszczony na kamieniu i wspiera się o drzewo Nicolasa Andry, które symbolizuje kręgosłup dziecka. Ortopedia w ogóle zawdzięcza swą nazwę od łacińskiego „ortos” – prosty i „pais” – dziecko.

Krasnal od września ubiegłego roku zamieszkiwał w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu USK. Teraz mogą go oglądać wszyscy pacjenci szpitala.

Galeria

Więcej miejsc