Papa Krasnal

Data utworzenia: 2022-07-11

Najznamienitszy z krasnalowych mieszkańców Wrocławia.

W dawnych czasach czynny uczestnik życia społecznego i zaangażowany politycznie aktywista Pomarańczowej Alternatywy. Dziś, na zasłużonej emeryturze, wodzi rej wśród wrocławskich skrzatów. Przewodniczący Wrocławskiej Rady Krasnali.

Jego ironiczny uśmiech i filuterny wyraz twarzy doskonale odzwierciedlają charakter tego krasnala. Rozważny i pełen dystansu do rzeczywistości jegomość, staje na czele wszelkich krasnalowych zgromadzeń. Rozstrzyga spory i ma decydujący głos we wszystkich najważniejszych sprawach dotyczących wrocławskich krasnali.

Papa Krasnal pojawił się na ulicy Świdnickiej 1 czerwca 2001 roku. Stałe miejsce rezydowania Papy okazało się nieprzypadkowe, ponieważ to właśnie na najważniejszym wrocławskim deptaku odbywały się najczęściej happeningi Pomarańczowej Alternatywy, z którą w czasach, gdy krasnoludki były jeszcze mocno zaangażowane w politykę, związany był Papa Krasnal. Po przejściu na zasłużoną emeryturę postanowił on odpocząć od polityki i osiąść we Wrocławiu. Za jego przykładem poszły inne krasnale, których zaczęło odtąd przybywać w stolicy Dolnego Śląska.

Galeria

Więcej miejsc