Paragrafek

Data utworzenia: 2022-07-11

Mieszka w budynku Uniwersytetu, nieustannie strzeże przestrzegania prawa i łypie okiem na studentów. Paragrafek we własnej osobie!

W krasnoludkowej rodzinie pełni rolę mediatora, rozjemcy i sędziego rozwiązującego wszelkie zaistniałe spory. Na pamięć zna wszystkie kodeksy i nawet obudzony o trzeciej w nocy zacytuje adekwatny do danej sytuacji paragraf. Z nim możemy być spokojni o przestrzeganie prawa w naszym mieście.

Paragrafek to także mentor studentów prawa, zachęca ich do pilnej nauki, dba o jakość wpajanej im wiedzy, kiedy trzeba pochwali, a kiedy trzeba zgani.

Paragrafka znajdziecie w Budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Dumnie stoi w holu głównym i dzierży w wyciągniętej dłoni paragraf – symbol prawa.

Galeria

Więcej miejsc