Pomnik Diany

Polująca Diana, rzymska bogini łowów i przyrody, powróciła do Parku Szczytnickiego – na skwer Zbyszka Cybulskiego, gdzie do 1945 roku stał jej pomnik. Rekonstrukcji pomnika podjęli się wspólnie Towarzystwo Miłośników Wrocławia, Polski Związek Łowiecki i miasto Wrocław. Swój wkład mieli także mieszkańcy, którzy wsparli projekt dobrowolnymi datkami. 

Pomnik Diany, a właściwie Grupa Diany (Dianegruppe), jak nazywano przed wojną pomnik, stał w parku Szczytnickim u zbiegu ulic Mickiewicza i Wróblewskiego. Antyczna bogini trzymała w ręku włócznię i towarzyszyły jej dwa psy myśliwskie. Wbiegała na cokół ułożony z głazów, które imitowały górski krajobraz. Wokół zasadzono drzewa iglaste i roślinność alpejską. Tę cześć parku nazywano nawet Ogrodem Diany. Pomnik autorstwa rzeźbiarza Ernsta Segera odsłonięto w sierpniu 1898 roku. Seger (1868-1939) urodził się w Nysie, studiował we Wrocławskiej Szkole Sztuki, a później w Paryżu. Jest współautorem wrocławskiej fontanny Alegorii Walki i Zwycięstwa na pl. Jana Pawła II. Spod jego dłuta wyszły postaci przedstawiające walkę i zwycięstwo.

Galeria

Więcej miejsc