Przystań na Ostrowie

Data utworzenia: 2022-07-27

Przystań w pobliżu mostu Pokoju.

Niewielka przystań na Ostrowie Tumskim na końcu ul. Św. Józefa, w pobliżu klasztoru Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek.

Więcej miejsc