Roszek

Roszek – zobacz wszystkie wrocławskie krasnale.

Roszek – lekarz weterynarii – urodził się na X-tym Krajowym Zjeździe Lekarzy Weterynarii we Wrocławiu 23.06.2013, żeby wspierać wszystkich lekarzy weterynarii w ich pięknej i odpowiedzialnej pracy. Od 6.12.2014 mieszka przy wejściu do budynku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu.

Galeria

Więcej miejsc