Roszek

Data utworzenia: 2022-07-12

Roszek – zobacz wszystkie wrocławskie krasnale.

Roszek – lekarz weterynarii – urodził się na X-tym Krajowym Zjeździe Lekarzy Weterynarii we Wrocławiu 23.06.2013 r., żeby wspierać wszystkich lekarzy weterynarii w ich pięknej i odpowiedzialnej pracy. Od 6.12.2014  r., mieszka przy wejściu do budynku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu.

Galeria

Więcej miejsc