Ślepak i Głuchak

Obok W-Skersa należą do trójki niepełnosprytnych krasnali Wrocławia.

Razem patrolują miasto w poszukiwaniu barier architektonicznych, utrudniających im życie. Starają się na swój krasnali sposób zmieniać sposób myślenia o osobach niepełnosprawnych i zachęcać je do większej aktywności.

Galeria

Więcej miejsc