Szoł Mastgołoń

Data utworzenia: 2022-07-12

Zamieszkał koło Teatru Muzycznego Capitol. Scena to jego żywioł.

Śpiewa, tańczy, aktor z niego też niezły.  Może kiedyś, mimo mikrego wzrostu zostanie zauważony i wystąpi na Brodwayu? Krasnoludek odsłonięty został 29.04.2009 r., w samo południe, po spektaklu dla dzieci „Pewien mały dzień”.

Szoł Mastgołoń powtarza charakterystyczną pozę tancerza z ówczesnego, dziś już nieaktualnego logo Teatru Muzycznego Capitol. Takie właśnie taneczne pas najlepiej oddaje charakter teatru muzycznego.

Obecnie krasnal rezyduje w punkcie informacyjnym na Podwórku Capitolu.

Galeria

Więcej miejsc