Teatr Polski – Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego

Teatr Polski we Wrocławiu to najstarszy wrocławski teatr dramatyczny, największy na Dolnym Śląsku i drugi co do wielkości w Polsce.

W 1945 roku przybyła do Wrocławia pionierska ekipa z Bolesławem Drobnerem z doświadczony pracownikiem technicznym Adam Kabaja, którego zadaniem było zabezpieczenie dobytku wrocławskich teatrów.

Kabaja zajął się jedynym niezniszczonym przez wojnę budynkiem teatralnym, czyli dzisiejszą Operą. Nazywane po wojnie Teatrem Wielkim, było pierwszą sceną Teatru Polskiego. Pierwsze przedstawienia w odbudowanym budynku teatralnym przy ul. Zapolskiej wystawiono dopiero pięć lat później.

Umownie za pierwsze powojenne przedstawienie uznaje się „Śluby panieńskie” w reżyserii Teofila Trzcińskiego. Z 70-letnim Teatrem Polskim związanych było przez lata wielu wybitnych artystów, m.in. reżyserzy - Jerzy Jarocki, Jerzy Grzegorzewski, Krystyna Skuszanka, Jakub Rotbaum, Paweł Miśkiewicz, Krystian Lupa, Jan Klata, aktorzy: Iga Mayr, Igor Przegrodzki, Teresa Sawicka, Zygmunt Bielawski, Tadeusz Szymków, Bogusław Linda, Krzysztof Dracz, Bartosz Porczyk, Anna Ilczuk.

Przedstawienia Teatru Polskiego pokazywane są dzisiaj w trzech miejscach: na Scenie im. Jerzego Grzegorzewskiego, na Scenie na Świebodzkim i na Scenie Kameralnej przy ul. Świdnickiej.

Galeria

Więcej miejsc