Gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego

Data utworzenia: 2020-04-18

W gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego znajduje się Aula Leopoldyńska. To obowiązkowy punkt na liście osób odwiedzających stolicę Dolnego Śląska.

Blisko dwustumetrowy budynek gmachu głównego Uniwersytetu Wrocławskiego powstał w miejscu piastowskiego zamku książęcego. Historia jego powstania sięga XVIII. 

Kto jest patronem Uniwersytetu Wrocławskiego? 

Uniwersytet Wrocławski obecnie nie ma żadnego patrona. Jednak przez 37 lat patronem był Bolesław Bierut. Stało się tak na mocy ustawy (nie mającej żadnego uzasadnienia), która weszła w życie 7 maja 1952 roku. Był to prezent dla Bolesława Bieruta z okazji jego 60. urodzin. Co ciekawe, Bierut nie tylko nie był związany ze stolicą Dolnego Śląska, ale również nigdy nie odwiedził uczelni, której był patronem. 

Ile wydziałów ma Uniwersytet Wrocławski?

Uniwersytet Wrocławski ma łącznie dziesięć wydziałów, które kształcą zarówno w zakresie nauk humanistycznych jak i ścisłych. Poniżej znajduje się lista wszystkich wydziałów UWR: 

  • Wydział Biotechnologii 
  • Wydział Chemii
  • Wydział Filologiczny
  • Wydział Fizyki i Astronomii
  • Wydział Matematyki i Informatyki
  • Wydział Nauk Biologicznych
  • Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
  • Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 
  • Wydział Nauk Społecznych 
  • Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Ile studentów ma Uniwersytet Wrocławski?

Zgodnie z danymi na dzień 31 grudnia 2021 r. liczba studentów UWR wynosi 21 819. Są to studenci studiów stacjonarnych, studiów niestacjonarnych. Liczna studentów studiów doktoranckich wynosi 457, a liczba doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego wynosi 419. 

Gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego - historia

Pierwszy kamień na miejscu zburzonego piastowskiego zamku książęcego złożono w 1728 roku. Zgodę na budowę uczelni - Kolegium Jezuickiego, dał cesarz Leopold I. To on jest patronem reprezentacyjnej auli, kolejne środki finansowe na ten cel przeznaczali jego następcy.  Zgodnie z pierwotnym projektem budynek miał mieć długość ponad 200 metrów z 3 wieżami. Ostatecznie, powstała jedynie niższa, tzw. Wieża Matematyczna, pozostałe wieże nie zostały wybudowane ze względu na brak środków finansowych. Także korpus nie został całkowicie ukończony (niedokończona została część wschodnia skrzydła).

W 1730 roku ukończono budowę skrzydła zachodniego, ale jedynie w stanie surowym. Wieża matematyczna oraz wschodnie skrzydło było budowane w latach 1734-1737. Także w roku 1737 ukończono budowę łącznika między kościołem uniwersyteckim  a gmachem uczelni. W latach 1732-1739 odbywały się prace zdobnicze. Początkowo rozpoczęto zdobienia zachodniego skrzydła, które od początku miało być siedzibą główną zarówno dla pomieszczeń wykładowych i reprezentacyjnych uczelni.

Powstały tam m.in. reprezentacyjne sale o bogatym wystroju w stylu barokowym, które jak podkreślają specjaliści  są perłą architektury. W budynku znajduje się sala muzyczna Oratorium Marianum uniwersyteckiego muzeum, Aula Leopoldina oraz Wieża Matematyczna, skąd doskonale widać wrocławskie Stare Miasto. 

Skrzydło wschodnie było zdobione znacznie skromniej. Powodem było jego przeznaczenie - skrzydło miało służyć za refektarz, bibliotekę oraz pomieszczenia dla zakonników. We wschodnim skrzydle do dziś zachowała się także kita, zabytkowa krata ozdobna, która zamyka część pierwszego piętra. 

Gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego w social mediach

Więcej miejsc