Wirydarz Muzeum Architektury

Klimatyczny wirydarz w Muzeum Architektury to pozostałość pobernardyńskiego klasztoru, który powstał przy gotyckim kościele w drugiej połowie XV wieku.

Przez stulecia obiekty były wielokrotnie niszczone i przebudowywane. Do dzisiaj zachował się typowy klasztorny, czworoboczny układ z krużgankami otaczającymi ogród. Kameralny wirydarz jest idealnym miejscem na chwilę skupienia.

Dawny kościół i klasztor od lat 60. są siedzibą Muzeum Architektury.

Muzeum Architektury w dawnym klasztorze

Muzeum mieści się w zabytkowym zespole dawnego klasztoru Bernardynów z przełomu XV i XVI wieku. 
Założycielem Muzeum (1965) był Olgierd Czerner, główny konserwator zabytków Wrocławia, profesor Politechniki Wrocławskiej.

Początkowo celem Muzeum było przede wszystkim pozyskiwanie i inwentaryzowanie ocalałych resztek detali architektonicznych, pochodzących z budynków zrujnowanych podczas wojny. Najcenniejsze z nich zostały zgromadzone na stałej, powiększanej z czasem ekspozycji. Później MA rozszerzyło swoją działalność na teren całej Polski, służąc przede wszystkim polskim architektom.

Muzeum Architektury jest organizatorem wielu czasowych wystaw prezentujących sylwetki i dzieła współczesnych twórców architektury na świecie. Tu odbywają się spotkania, międzynarodowe konferencje, koncerty muzyki poważnej, festiwale i spektakle teatralne.

Muzeum posiada również bogate zbiory ikonografii dawnej architektury, wyjątkowy zasób projektów i planów Archiwum Budowlanego, archiwalne i współczesne fotografie dokumentujące zabytki architektury, a także kolekcję kamiennych detali architektonicznych oraz rzemiosła artystycznego od XII do XX wieku.

Galeria

Więcej miejsc