Wirydarz Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Data utworzenia: 2022-07-22

Jedno z najładniejszych miejsc w centrum Wrocławia. Żelazny punkt wycieczek, ulubione miejsce odpoczynku wielu wrocławian.

Obecny gmach dawnej siedziby zakonu szpitalników powstał na przełomie XVII i XVIII w miejsce średniowiecznego klasztoru. Na początku XIX wieku w wyniku sekularyzacji budynek przekazano uniwersytetowi, działało tu także gimnazjum. Po II wojnie światowej siedziba przeniesionego ze Lwowa Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Zacieniony, klimatyczny wirydarz jest miejscem kameralnych uroczystości, koncertów, spotkań.

W Ossolineum działa kawiarnia „U Hrabiego”.

Galeria

Więcej miejsc