Wolontarek

Data utworzenia: 2022-07-11

Wolontarek – zobacz wszystkie wrocławskie krasnale.

Krasnal Wolontarek pojawił się 8 grudnia 2012 r. podczas Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu 2012 na terenie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3.

Powstał z inicjatywy Partnerstwa na Rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu” i symbolizuje ideę wolontariatu i aktywności społecznej na rzecz wszystkich potrzebujących.

Galeria

Więcej miejsc