Wrocławski Teatr Pantomimy

Wrocławski Teatr Pantomimy to wyjątkowe w skali świata przedsięwzięcia artystyczne

Wrocławski Teatr Pantomimy powstał w roku 1956 jako Studio Pantomimy przy Państwowych Teatrach Dramatycznych we Wrocławiu.

Założycielem i kierownikiem artystycznym był Henryk Tomaszewski. Indywidualność twórcza i silnie sprecyzowana wizja reżyserska Tomaszewskiego przyciągały do teatru rzeszę młodych i zdolnych artystów. Kiedy powstawał pomysł stworzenia tego teatru byłem trzydziestolatkiem, człowiekiem który chce coś zrobić, nawet nie z chęci wyróżnienia się, ale żeby spróbować siebie." I nie da się zaprzeczyć temu, że każda premiera była materializacją jego własnych specyficznych wizji.

Pierwszy program swoją premierę miał 4. listopada 1956 roku. Zaprezentowano wtedy: Skazanego na życie, Dzwonnika z Notre-Dame wg V. Hugo, Płaszcz wg M. Gogola, Bajkę o Murzynku i Złotej królewnie. Sam Tomaszewski w tym okresie większość inspiracji czerpał z literatury.

Złota era Pantomimy

1 stycznia 1958 roku przekształcono Studium w teatr zawodowy, by rok później upaństwowić palcówkę pod nazwą Wrocławski Teatr Pantomimy, zapisując kierownictwo artystyczne Henrykowi Tomaszewskiemu.

Unikalność Wrocławskiego Teatru Pantomimy to efekt osobliwej wizji reżyserskiej i autorskich programów, z których wyrasta jedyny taki teatr na świecie, gdzie ruch potraktowany jest nie jako prosty ekwiwalent słowa, a synteza doznań i wrażeń.
Poprzez wprowadzenie gry zespołowej, intencjonalność i motywację psychologiczną postaci aktorzy Tomaszewskiego tworzą pełnowartościowe kreacje aktorskie.

Zerwanie z klasyczną konwencją francuskiego mimu czystego, sprzyjało formalnym poszukiwaniom, budowaniu wspaniałej oprawy plastycznej i muzycznej.
W kolejnych programach Tomaszewski odchodzi od literatury; poszukuje inspiracji w źródłach i formach teatru, w niemym filmie, psychologii, a także w istocie samego ruchu: jego motoryce i fakturze.

Inscenizacja w 1970 roku „Odejścia Fausta” wyznacza kolejny okres w twórczości Tomaszewskiego: pantomim spektaklowych. Przedstawienia, uważane do dziś, za szczytowe osiągnięcia Wrocławskiego Teatru Pantomimy, to widowiska o bogatej scenografii i oprawie muzycznej oraz z wyraźną strukturą dramaturgiczną: „Przyjeżdżam jutro”, „Spór”, „Sen nocy letniej”, „Rycerze króla Artura”.

Uczniowie Mistrza Tomaszewskiego

Od września 1998 funkcja dyrektora teatru powierzona została Kazimierzowi Januszowi Dońcowi. Realizował on koncepcje artystyczne i repertuarowe Henryka Tomaszewskiego.
Po śmierci Tomaszewskiego (2001) Wrocławski Teatr Pantomimy na nowo próbuje określić swój charakter i swoje cele, a dyrektorem został Aleksander Sobiszewski.

Uczeń Mistrza zaczął realizować własne, odważne wizje sceniczne. Spektakle oparte na autorskich scenariuszach cechują czarny humor, absurd i groteska. Sobiszewski wyreżyserował: Małpy (2003), Science Fiction (2004), Galapagos (2007) i Gastronomię (2008).

Od 2009 roku funkcję dyrektora pełni Zbigniew Szymczyk. Obecna linia programowa WTP skupia się wokół zagadnień szeroko pojętego teatru fizycznego, wzbogacając środki pantomimy o różnorodne konwencje teatralne.

Zespół teatru prowadzi również zajęcia warsztatowe i programy edukacyjne z zakresu pantomimy i teatru ruchu.

W roku 2016 WTP obchodził jubileusz 60-lecia istnienia.

Galeria

Powiązane wydarzenia

Więcej miejsc