WrocLovek

Data utworzenia: 2022-07-11

Nie mogło być lepszego czasu na pojawienie się największego z miłośników Wrocławia.

Od czerwca miłością do Wrocławia zaraża wszystkie krasnale, a turystów wita uśmiechem godnym największego miłośnika nadodrzańskiej metropolii.

Krążą słuchy, że to właśnie krasnal zwany najczęściej WrocLovkiem zachęcił swoich małych rodaków do ujawnienia się mieszkańcom Wrocławia i wszystkim odwiedzającym miasto. Teraz przyszedł czas na jego ujawnienie. WrocLovka można spotkać pod najbardziej krasnalowymi kamieniczkami we Wrocławiu – Jasiem i Małgosią. To w końcu niedaleko tego miejsca znajduje się główne wejście do Miasta Krasnali.

Pojawienie się WrocLoveka to znak postępującej krasnalizacji Wrocławia i to w jak najlepszym rozumieniu tego słowa. Integracja małych mieszkańców z Dużymi Ludźmi jest coraz większa, a miłośnicy Wrocławia tacy jak WrocLovek rozsławiają Wrocław na całym świecie jako miasto najbardziej przyjazne krasnalom.

Galeria

Więcej miejsc