ZOO Wrocław

ZOO Wrocław to największy ogród zoologiczny w Polsce. Żyje tu ponad 12 tysięcy zwierząt reprezentujących 1100 gatunków – niektóre z nich są na wyginięciu.

Wizyta w ZOO Wrocław to obowiązkowy punkt pobytu we Wrocławiu, szczególnie latem. Na spacer po ZOO Wrocław należy zaplanować co najmniej 3-4 godziny. W tym czasie mamy szansę poznać oryginalne zwierzęta ze wszystkich kontynentów świata, w tym tak rzadkie, jak myszojelenie, czyli kanczyle filipińskie, okapi, manaty, bantengi, koziorożce syberyjskie, dzioborożce palawańskie, tygrys sumatrzański, pantery mgliste i śnieżne, nosorożce indyjskie, żółwie birmańskie czy kaczorki celebeskie.

ZOO Wrocław prowadzi hodowle zachowawcze i wspiera projekty ochrony gatunkowej na całym świecie poprzez Fundację ZOO Wrocław – DODO.

ZOO Wrocław – bilety

Ogród zoologiczny we Wrocławiu prowadzi sprzedaż biletów w kasach, automatach biletowych oraz online.

Jak i gdzie kupić bilet do ZOO we Wrocławiu?

 • W kasach ZOO Wrocław można kupić każdy rodzaj biletu: bilety indywidualne i grupowe, imienne karty roczne i oferty specjalne ZOO Wrocław. Bilety w kasach ZOO kupisz tylko w dniu zwiedzania. Płatność gotówką lub kartą (oprócz American Express).
 • W automatach biletowych w dniu zwiedzania. Płatność kartą (oprócz American Express).
 • Drogą elektroniczną. Po opłaceniu zamówienia bilety są przesyłane w wersji PDF na podany adres e-mail. Online można kupić bilety indywidualne: normalne, ulgowe i studenckie. Pozwala to uniknąć stania w kolejce do kasy.
Bilety do ZOO i Afrykarium we Wrocławiu  Ceny biletów ZOO na ratunek    Bilety standardowe do ZOO Wrocław      Ceny dla posiadaczy kart Nasz Wrocław, Wrocławska Karta Seniora    
DZIECI 0-3 lat, do odebrania w kasach ZOO lub POK w dniu zwiedzania kupon kontrolny kupon kontrolny kupon kontrolny
SENIORZY – 75+ do odebrania w kasach ZOO lub POK w dniu zwiedzania, z dowodem osobistym  kupon kontrolny kupon kontrolny kupon kontrolny
NORMALNY  56 PLN 55 PLN 30 PLN z kartą NW
ULGOWY – dzieci i uczniowie od 3 do 21 r.ż., emeryci, renciści, os. niepełnosprawne, posiadacze Wrocławskiej Karty Seniora 46 PLN 45 PLN  20 PLN z kartą NW
STUDENCKI do 26 r.ż. 46 PLN 45 PLN  ---
RODZINNY – 2 dorosłych i maks. 3 dzieci 175 PLN 170 PLN 120 PLN z kartą NW
IMIENNE KARTY ROCZNE (do wyrobienia w POK)
NORMALNA 121 PLN 120 PLN 108 PLN z kartą NW
ULGOWA 81 PLN 80 PLN 71 PLN z kartą NW
DUPLIKAT karty rocznej --- 40 PLN ---
BILETY DLA GRUP
NORMALNY GRUPOWY min. 15 osób 45 PLN/os.
ULGOWY GRUPOWY 35 PLN/os.
ZAJĘCIA EDUKACYJNE w języku polskim 10 PLN/os.
OFERTY SPECJALNE
RODZINNY PLUS z Wrocławską Kartą Rodzina Plus – 2 dorosłych + dzieci 125 PLN  --- 120 PLN
RODZINNY PONIEDZIAŁEK (poniedziałki – dni robocze tj. poza dniami ustawowo wolnymi) – 2 dorosłych i maks. 3 dzieci 145 PLN 140 PLN ---
STUDENCKA ŚRODA (środa – dni robocze, tj. poza dniami ustawowo wolnymi)  36 PLN 35 PLN  ---
CZWARTEK (czwartki – dni robocze, tj. poza dniami ustawowo wolnymi) – emeryci, renciści, os. niepełnosprawne 26 PLN 25 PLN 10 PLN z Wrocławską Kartą Seniora
RODZINNY ZOO + HYDROPOLIS – 2 dorosłych + maks. 3 dzieci. Jednorazowe wejście i całodzienny pobyt w ZOO i Hydropolis. Ważny 30 dni od daty zakupu. --- 199 PLN ---

Bilet darmowy przysługuje:

Dzieciom do 3 lat oraz osobom, które ukończyły 75 lat (wymagane okazanie dowodu osobistego) – wstęp na podstawie kuponu kontrolnego – do odebrania w kasach ZOO lub POK w dniu zwiedzania.

Bilet ulgowy jednorazowy przysługuje:

 • dzieciom w wieku 3-7 lat,
 • uczniom szkół podstawowych oraz średnich do ukończenia 21. roku życia,
 • dzieciom oraz młodzieży od 7 do 18 lat, nieobjętym obowiązkiem szkolnym z powodu choroby lub niepełnosprawności,
 • emerytom i rencistom,
 • osobom posiadającym orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub Legitymację Osoby Niepełnosprawnej,
 • opiekunowi osoby niepełnosprawnej w przypadku wejścia wraz z podopiecznym, pod warunkiem iż osoba niepełnosprawna posiada odpowiedni dokument potwierdzający konieczność stałej opieki drugiej osoby (są to dzieci do ukończenia 16. roku życia, niezależnie od stopnia niepełnosprawności oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności). Za opiekuna uznaje się osobę, która posiada co najmniej ograniczoną zdolność do wykonywania czynności prawnych, czyli która ukończyła 13 lat,
 • posiadaczowi Wrocławskiej Karty Seniora.

Warunkiem skorzystania z ulgi jest okazanie ważnej legitymacji, a w przypadku emerytów i rencistów dodatkowo dowodu osobistego lub Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej.

Ulgowa karta roczna przysługuje:

 • dzieciom od 3 do 7 lat,
 • uczniom szkół podstawowych i średnich do ukończenia 21. roku życia,
 • dzieciom oraz młodzieży od 7 do 18 lat nieobjętym obowiązkiem szkolnym z powodu choroby lub niepełnosprawności,
 • emerytom i rencistom,
 • osobom posiadającym orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub Legitymację Osoby Niepełnosprawnej,
 • studentom do ukończenia 26. roku życia (karta traci ważność w dniu 26. urodzin bez względu na datę zakupu),

Warunkiem skorzystania z ulgi jest okazanie ważnej legitymacji, a w przypadku emerytów i rencistów dodatkowo dowodu osobistego lub Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej.

Bilet rodzinny jednorazowy przysługuje:

dwóm osobom dorosłym wraz z maksymalnie trójką podopiecznych (dzieci, młodzież szkolna oraz osoby uczące się w szkołach średnich do ukończenia 21. roku życia, jak i osoby studiujące do ukończenia 26. roku życia, pod warunkiem że przynajmniej jeden z opiekunów jest rodzicem studenta). Warunkiem skorzystania z biletu w przypadku uczniów i studentów jest okazanie ważnej legitymacji. 

Bilet Rodzina Plus jednorazowy:

W każdy dzień tygodnia rodziny posiadające kartę wrocławskiego programu „Rodzina Plus” mają prawo do zakupu biletu rodzinnego Rodzina PLUS, niezależnie od liczby posiadanych dzieci po przedstawieniu ważnych kart „Rodzina Plus” wszystkich obecnych osób, wraz z dokumentami potwierdzającymi tożsamość członków rodziny.

Bilet studencki jednorazowy przysługuje:

studentom szkół wyższych do ukończenia 26. roku życia po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej.

Bilet czwartek jednorazowy przysługuje:

emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym. Do zakupu tego biletu jest też uprawniony opiekun towarzyszący osobie niepełnosprawnej, która wymaga stałej opieki, czyli dziecku do ukończenia 16. r.ż. niezależnie od stopnia niepełnosprawności lub osobie ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 

W przypadku emerytów i rencistów warunkiem skorzystania z biletu promocyjnego jest okazanie ważnej legitymacji emeryta bądź rencisty i dowodu osobistego. W przypadku osób niepełnosprawnych warunkiem skorzystania z biletu promocyjnego jest okazanie ważnej Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej lub orzeczenia Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz dowodu osobistego.

Bilety ulgowe grupowe jednorazowe:

przysługują grupom liczącym 10 lub więcej osób uprawnionych do zakupu biletu ulgowego. 

Na każde 10 zakupionych biletów  przysługuje 1 kupon kontrolny (jedenasty). Przewodnik jest traktowany jak opiekun grupy. 

Na przykład: w przypadku grupy liczącej 33 osoby – 30 podopiecznych i 3 opiekunów – 3 opiekunów wejdzie na trzy kupony kontrolne, każda kolejna osoba (opiekun, pilot, kierowca itp.) ma prawo do zakupu odpowiedniego biletu grupowego. Opiekun (pilot, kierowca itp.) korzystający z kuponu kontrolnego musi mieć ukończone 18 lat.

Bilety normalne grupowe jednorazowe:

przysługują grupom liczącym 15 lub więcej osób. Na pierwsze 15 zakupionych biletów  przysługuje  1 kupon kontrolny (szesnasty). Przewodnik jest traktowany jak opiekun grupy, każda kolejna osoba (opiekun, pilot, kierowca) ma prawo do zakupu biletu w cenie biletu grupowego. Opiekun (pilot, kierowca itp.) korzystający z kuponu kontrolnego musi mieć ukończone 18 lat. 

Grupy mieszane:

grupa musi liczyć minimum 15 osób. Na pierwsze 15 zakupionych biletów, grupie przysługuje 1 kupon kontrolny (szesnasty). Jeżeli jednak liczba osób uprawnionych do skorzystania z biletu grupowego ulgowego w grupie mieszanej jest większa niż 10, na każde 10 osób, które są uprawnione do korzystania z biletu grupowego ulgowego, jeden opiekun uprawniony jest do skorzystania z kuponu kontrolnego. Opiekun (pilot, kierowca itp.) korzystający z  kuponu kontrolnego musi mieć ukończone 18 lat.

Bilet Rodzinny ZOO + Hydropolis:

Do skorzystania z biletu uprawnione są 2 osoby dorosłe wraz z maksymalnie 3 podopiecznymi, przy czym przez podopiecznych rozumie się dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, do ukończenia przez nich 21. roku życia, jak również osoby studiujące do ukończenia przez nie 26. roku życia, pod warunkiem że przynajmniej jeden z opiekunów jest opiekunem prawnym studenta-podopiecznego.

Bilet upoważnia do jednorazowego, wspólnego wejścia  i całodziennego pobytu w ZOO oraz wspólnego, jednorazowego wejścia i całodziennego pobytu w Hydropolis w terminie 30 dni od daty zakupu biletu. Wejście jest możliwe w godzinach otwarcia obiektów.

Zajęcia edukacyjne:

zajęcia edukacyjne trwają do 60 minut, należy do nich doliczyć koszt wejścia na teren ZOO. Przed lub po zajęciach grupa może zwiedzać ogród zoologiczny bez ograniczeń czasowych.

Zniżki na zakup kart rocznych i biletów do ZOO Wrocław z aplikacją NASZ WROCŁAW:

zniżki nie łączą się z innymi ofertami specjalnymi i są udzielane od ceny regularnej biletu, a nie obniżonej bądź promocyjnej. Uprawnienie do zniżki przysługuje wyłącznie przy zakupie w kasach (bilety) oraz w Punkcie Obsługi Klienta (karty roczne). 

Zniżki Nasz Wrocław nie obejmują voucherów ani zakupów dokonywanych online. W przypadku kart rocznych zniżka przysługuje jedynie właścicielowi karty. W przypadku biletów indywidualnych jeden użytkownik karty (osoba dorosła) może kupić dodatkowo do 5 biletów ulgowych (dla dzieci do 18. roku życia). 

W celu skorzystania z kuponu NASZ WROCŁAW 365 należy udać się do kasy z aplikacją i dokumentem z numerem PESEL. 

Inne zasady dotyczące biletów i zwiedzania:

 • Do ZOO Wrocław można wejść tylko w godzinach funkcjonowania kas. Dotyczy to zarówno posiadaczy biletów jednorazowych, jak i kart rocznych.
 • ZOO Wrocław nie prowadzi rezerwacji biletów.
 • ZOO Wrocław nie odpowiada za nieprawidłowo podane godziny otwarcia na innych stronach.
 • Brama Japońska – wejście do ZOO Wrocław od strony Odry na tyłach ogrodu – jest otwarta tylko w soboty i niedziele.
 • Czynna jest wypożyczalnia wózków-wagonów dla dzieci.
 • ZOO można opuścić korzystając z wyjść: przy Bramie Głównej, przy portierni, przy wybiegu dla tygrysów.
 • Na terenie Afrykarium, w sezonie jesienno-zimowym działa nieobowiązkowa szatnia (z powodu pandemii nieczynna do odwołania). Obowiązuje opłata 1 zł za sztukę odzieży. Szatnia przechowuje tylko odzież wierzchnią. Inne rzeczy: torebki, plecaki czy walizki nie są przyjmowane.
 • Na teren ZOO Wrocław nie wolno wprowadzać, wnosić i wwozić żadnych zwierząt.
 • Na teren ZOO Wrocław nie można wprowadzać rowerów ani jeździć na rowerach, wrotkach, hulajnogach itp. Pojazdy te należy zostawiać w miejscach do tego przeznaczonych przed wejściem do ogrodu zoologicznego. Za pozostawione sprzęty ZOO Wrocław nie bierze odpowiedzialności.

ZOO Wrocław – godziny otwarcia

ZOO Wrocław jest czynne we wszystkie dni tygodnia, także w święta państwowe i kościelne. ZOO można zwiedzać jeszcze przez godzinę po zamknięciu kas biletowych.

Kwiecień-wrzesień 2021        Kasy, wejście       Teren ZOO   Afrykarium    Pawilon  
Poniedziałek-czwartek

 9:00-17:00 

9:00-18:00
            Piątek, sobota, niedziela i święta    

 9:00-18:00 

9:00-19:00

ZOO Wrocław – trasa dojazdu

Ogród zoologiczny znajduje się na Wielkiej Wyspie we Wrocławiu przy ulicy Zygmunta Wróblewskiego 1-5, w dzielnicy Śródmieście, na osiedlu Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice.

Jak dojechać do ZOO Wrocław?

Do wrocławskiego ZOO można dojechać komunikacją miejską, czyli:

 • tramwajami linii: 1, 2, 4, 10 i 16 (do przystanku Hala Stulecia lub ZOO),
 • autobusami linii: 115, 145 i 146 (do przystanku Hala Stulecia).

Z dworca PKP Wrocław Główny do ZOO można dojechać komunikacją miejską. W tym celu należy:

 • przejść na ul. Peronową i wsiąść do autobusu 145 lub 146 (do przystanku Hala Stulecia),
 • lub przejść na przystanek na ul. Piłsudskiego i wsiąść do tramwaju 2 (do przystanku Hala Stulecia lub ZOO).

Bilety MPK Wrocław na tramwaj lub autobus można kupić w automatach na przystankach (płatność gotówką lub kartą) lub w tramwaju/autobusie (płatność zbliżeniowa kartą, bilet jest kodowany na karcie płatniczej – nie drukuje się z kasownika).

Z lotniska we Wrocławiu do ZOO można dojechać taksówką lub komunikacją miejską: 

 • autobusem linii 106 z lotniska Wrocław-Strachowice im. Mikołaja Kopernika (ul. Graniczna 190) do przystanku przy ul. Dworcowej,
 • przejść na ul. Peronową i wsiąść do autobusu nr 145 lub 146 (do przystanku Hala Stulecia),
 • lub przejść na przystanek na ul. Piłsudskiego i wsiąść do tramwaju nr 2, do przystanku Hala Stulecia lub ZOO.

Sprawdź rozkład jazdy MPK Wrocław

Parkingi przy ZOO Wrocław – gdzie zaparkować samochód?

Zmotoryzowani zaparkują na płatnym parkingu przy Hali Stulecia, wjeżdżając na niego od ul. Kopernika.

W sąsiedztwie ZOO Wrocław znajduje się całodobowy, płatny parking podziemny, który ma ponad 800 miejsc, w tym 20 miejsc dla autokarów. Z parkingu do ZOO dojść można kładką nad ul. Wróblewskiego. Parking znajduje się przy Hali Stulecia (wjazd od ul. Kopernika).

Więcej szczegółów na stronie: www.parkinghalastulecia.pl

W pobliżu ZOO Wrocław są także parkingi przy:

 • ul. Mickiewicza 35,
 • ul. Wróblewskiego 9 (płatny),
 • ul. Parkowej/Dicksteina.

Miejsc postojowych warto szukać także wzdłuż ul. Parkowej, ul. Bartla, ul. Pasteura.

Parkingi dla autokarów przy ZOO Wrocław

Parking przy Hali Stulecia ma miejsca dla 20 autobusów. Autokar może zatrzymać się także na parkingu przy ul. Wróblewskiego 9. Oba parkingi są płatne. 6 miejsc postojowych dla autokarów jest na bezpłatnym parkingu przy ul. Mickiewicza 35.

Mapa parkingów w pobliżu ZOO

 

Plan ZOO Wrocław – mapa

Wrocławskie ZOO zajmuje około 33 hektary. Żyje tu około 12 tysięcy zwierząt i ponad 1100 gatunków. To dlatego na wizytę w ZOO Wrocław trzeba zarezerwować co najmniej 3-4 godziny. Zwiedzanie samego Afrykarium trwa prawie dwie godziny.

Atrakcje ZOO Wrocław

 • Afrykarium jest najsłynniejszą atrakcją ZOO Wrocław. To kompleks 21 basenów, w których żyje około 6 tys. ryb oraz płazy, gady i ssaki. To pierwsze na świecie oceanarium prezentujące faunę jednego kontynentu – Afryki. Ścieżka zwiedzania prowadzi przez sześć regionów: Morze Czerwone, Afrykę Wschodnią, Kanał Mozambicki, Wybrzeże Szkieletów, Bagno Okavango i Dżunglę Kongo. Wizyta w Afrykarium to okazja na dwugodzinną podróż przez Afrykę, podczas której można stanąć dosłownie oko w oko z żółwiem pustynnym, rybami zamieszkującymi rafy koralowe, rekinami, pingwinami przylądkowymi, hipopotamami, krokodylami nilowymi, toko nosatym i wieloma innymi egzotycznymi zwierzętami. Zwierzęta od widzów oddziela tylko szyba akwarium. Jeszcze większe wrażenie robi przejście szklanym tunelem i obserwacja przepływających nad głową ryb.
 • Pawilon Terrarium, gdzie mieszka największa liczba gatunków gadów i płazów w Europie. To pawilon, w którym można zobaczyć: warany z Komodo, liściołaz straszliwy - śluz tej małej żabki to silna trucizna, kolekcja motyli oraz ptaszników.
 • Odrarium, w którym prezentowana jest fauna i flora rzeki Odry przepływającej przez Wrocław. W czterech zbiornikach – Odry Górnej, Środkowej, Dolnej i Starorzecza – można podziwiać ponad 60 gatunków ryb i roślin.
 • Terytorium Panter to unikatowy na skalę Europy kompleks przeznaczony do hodowli zachowawczej dwóch zagrożonych gatunków dzikich kotów pochodzących z Azji – panter śnieżnych i panter mglistych. Z myślą o zwiedzających  powstała bogata i bardzo ciekawa oprawa edukacyjna z chatą sumatrzańską i tybetańską.
 • Wilcza Ostoja to wybieg, który wiernie oddaje warunki życia wilków, a ścieżka zwiedzania jest praktycznie wtopiona w otoczenie. Dodatkową atrakcją jest tu multimedialna oprawa punktu obserwacyjnego.
 • Ptaszarnia to jeden z najstarszych i najpiękniejszych budynków na terenie ogrodu zoologicznego. W pawilonie można obserwować rzadkie i zagrożone gatunki ptaków z Azji Południowo-Wschodniej, Ameryki Południowej oraz Nowej Gwinei. Mieszkają tu: ara szafirowa, papużka ostrosterna, szpak balijski, amazonka pąsowa czy sójkowiec białoczuby.
 • Ranczo i Dziedziniec Zwierzęcy powstały z myślą o najmłodszych zwiedzających. Te otwarte pawilony dają rzadką możliwość dotknięcia zwierząt gospodarczych, a także poznania ich roli w życiu człowieka. Niewątpliwą atrakcją są przejażdżki na kucach szetlandzkich.
 • Akwarium zaaranżowano w dawnej wozowni. Prezentowane są tu ryby zarówno morskie, jak i słodkowodne. Wizyta w Akwarium to okazja na bezpieczną konfrontację z piraniami. W kolekcji są także m.in. płaszczki plamiaste oraz np. kaczorki celebeskie – niewielkie, mało efektowne, ale ciekawe, bo wymarłe w naturze. W tej części Zoo Wrocław zobaczymy także prehistoryczne gatunki skrzypłocze i prapłaźce, występujące w prawie niezmiennej formie od czasów dinozaurów.
 • Krokodylarnia to oczywiście przede wszystkim stanica krokodyli i innych gadów, jednak zobaczyć tu można także kilka gatunków ssaków. Najbardziej rozpoznawalne i najczęściej odwiedzane są surykatki. Dla trójbarwnych wiewiórek został wybudowany specjalny wybieg – łączy pawilon i otaczające go drzewa. Warte poznania są także jeżatki afrykańskie, które do obrony używają ostrych kolców.
 • Małpiarnia we wrocławskim Zoo była jednym z pierwszych obiektów otwartych w 1866 roku. W ciągu 150 lat istnienia miała swoich rozpoznawalnych lokatorów – na przełomie XIX i XX wieku była to gorylica Pussi, a po wojnie para orangutanów Cato i Romeo. Dzisiaj spacerując po tej części Zoo Wrocław dostrzec można m.in. zagrożone wyginięciem makaki czubate, wyjce czarne (lubią przesiadywać na gałęziach nad głowami gości i stamtąd ich obserwować) oraz leniwce.
 • Pawilon Madagaskar. Afrykańska wyspa zasłużyła na odrębny pawilon ze względu na swoją bioróżnorodność. Jego najbardziej popularnymi mieszkańcami są lemury, ale zobaczyć tu można np. karaczany oraz nietoperze.
 • Pawilon Małp Człekokształtnych to świetne miejsce na obserwację szympansów. Warto zobaczyć, jak się bawią, zachowują i jak funkcjonują w grupie. Szympansy są gatunkiem najbardziej spokrewnionym z człowiekiem, mamy z nimi geny zbieżne w 98,4 procentach.
 • Sahara jest pierwszym pawilonem, do którego trafimy po wejściu do Zoo Wrocław. Ma kilkoro ciekawych mieszkańców: dromadera, fenka – pustynnego lisa, gryzonie, ptaki, bezkręgowce. Wyjątkowy, bo ocalały tylko w ogrodach zoologicznych jest oryks szablorogi, antylopa wytrzebiona w naturze z powodu imponujących rogów, uznanych za ciekawą ozdobę.
 • Słoniarnia pierwotnie nosiła nazwę Dom Gruboskórców, czyli słoni, hipopotamów i tapirów. W latach 30. dołączyła do nich samica manata amazońskiego, dla której wybudowano basen. Dzisiaj trzeba zajrzeć do Słoniarni, choćby po to, by potowarzyszyć Birmie i Toto, słoniom indyjskim, przy posiłku.
 • Terai to w geografii azjatycka, bagienna nizina ze stepami, sawannami i lasami. Terai w Zoo Wrocław zajmują przedstawiciele gatunków w naturze występujących w Azji: nosorożec indyjski, gibon czapkowy (zagrożony wyginięciem), mundżaki indyjskie.
 • Pawilon „KLIMAT, LUDZIE, ZWIERZĘTA” – jedyny pawilon we wrocławskim, w którym nie spotkamy zwierząt. To naładowana multimediami przestrzeń, gdzie prezentowane są zmiany, jakie zachodzą na biegunach Ziemi wskutek ocieplenia klimatu. To doskonała okazja na poznanie ustaleń naukowców na temat globalnych konsekwencji tego zjawiska. Prezentacjom towarzyszą gry i zabawy edukacyjne.

Karmienie zwierząt we wrocławskim ZOO

W związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem pokazy karmienia zwierząt są czasowo wstrzymane.

Zaplanuj zwiedzanie ZOO Wrocław

Aplikacja ZOO Wrocław Mapa to narzędzie pozwalające odnaleźć 50 najpopularniejszych gatunków zwierząt mieszkających we wrocławskim ZOO. Umożliwia ona również korzystanie z gotowej trasy zwiedzania. Pracownicy działu edukacji przygotowali 4 takie trasy – od krótkiej, dwugodzinnej „zimowej”, po trasę dla wytrwałych miłośników ZOO Wrocław zaplanowaną na cały dzień zwiedzania.

Bardzo funkcjonalna jest możliwość modyfikacji tras zwiedzania, bazując na liście gatunków zwierząt mieszkających w ZOO Wrocław. W takim przypadku program wytypuje najbardziej optymalną trasę wycieczki i pokieruje zwiedzającego tak, by nie ominął żadnego zwierzęcia.

W aplikacji mobilnej znajduje się zestawienie pór karmienia poszczególnych zwierząt. Specjalny alert przypomina o zbliżającej się atrakcji, biorąc pod uwagę naszą odległość od miejsca karmienia.

Na mobilnej mapie ZOO użytkownicy znajdą również sześć punktów oznaczonych ikoną aparatu. Po dotarciu do określonych lokalizacji, aplikacja umożliwia wykonanie wirtualnej pocztówki, udostępnienie jej w mediach społecznościowych lub przesłanie znajomym.

Mapa ZOO Wrocław pomoże także znaleźć najbliższe wyjście z terenu ogrodu, toaletę czy restaurację, co znacznie ułatwi poruszanie się po obiekcie – zwłaszcza rodzicom z dziećmi.

Aplikację mobilną można pobrać bezpłatnie, dla poszczególnych systemów, ze stron:

Aktualna wersja aplikacji jest odświeżeniem narzędzia, które powstało z początkiem listopada 2014 r. Ci, którzy korzystali z poprzedniej wersji programu nie muszą się martwić – pobrana przez nich aplikacja sama się zaktualizuje. Tym, którzy jeszcze nie zdążyli jej pobrać, polecamy pobranie nowej wersji. Ściągnięcie aplikacji jest darmowe.

Mapa papierowa ZOO Wrocław

W Punkcie Obsługi Klienta oraz w automatach na terenie ZOO można kupić papierową wersję mapy ZOO, która nie tylko pomoże poruszać się po ogrodzie, ale jest też ciekawą pamiątką.

Można również pobrać ją tutaj: MAPA ZOO WROCŁAW

Historia ZOO we Wrocławiu

Ogród Zoologiczny we Wrocławiu otwarto w 1886 roku. Inicjatorem jego budowy był ówczesny nadburmistrz miasta dr Julius Elwanger. ZOO powstało w peryferyjnej dzielnicy miasta, w sąsiedztwie toru wyścigów konnych (dzisiaj w jego miejscu stoi Hala Stulecia). Pierwszym dyrektorem ZOO był przyrodnik dr Franz Schlegel.

Początkowo ZOO Wrocław miało powierzchnię kilkunastu hektarów, na których żyło 189 zwierząt, w tym daniele, lamy, wielbłądy, niedźwiedzie, wilki i jedna zebra. Większość z nich były darami od mieszkańców miasta. Początkowo mieszkały one w szopkach, stajniach, a nawet wozach cyrkowych. Jednak placówka dynamicznie się rozrastała. W 1875 roku zwierząt było już 800, a najbardziej oryginalnym nabytkiem stał się słoń indyjski.

Na terenie ogrodu zoologicznego organizowano także pokazy życia egzotycznych plemion, m.in. Beduinów z północnej Afryki, którzy rozbijali tu swoje obozowiska. Ich wizyty przyciągały do ZOO Wrocław tysiące widzów.

Kolejny dyrektor ZOO we Wrocławiu – Hermann Stechmann, doprowadził do rozbudowy placówki. Wybudował wybiegi dla słoni, hipopotamów i nosorożców oraz ptaszarnię. Na przełomie XIX i XX wieku w ZOO Wrocław żyło już 1600 zwierząt.

Kryzys gospodarczy po I wojnie światowej doprowadził do zamknięcia ogrodu zoologicznego. Miasta nie było stać na jego utrzymanie. W roku 1921 z powodu niedożywienia padło 95% zwierząt, pozostałe sprzedano innym niemieckim placówkom. W tym czasie teren ogrodu funkcjonował jako park. W 1927 r. ZOO Wrocław ponownie otwarto i powiększono o trzy hektary. Prezentowano w nim wówczas 1850 okazów, a więc przedstawicieli 480 gatunków.

Dekada 1935–1945 to okres dużego rozwoju infrastruktury instytucji. Rozbudowano wybiegi antylop, żyraf i zebr. Powstały baseny dla fok i lwów morskich oraz skalny wybieg dla pawianów i niedźwiedzi. Jednak ustanowienie Breslau twierdzą doprowadziło do poważnych zniszczeń na terenie ogrodu. Z głodu i w wyniku braku opieki zmarło 85% zwierząt. W marcu 1945 roku zastrzelono drapieżniki i słonie, które w razie ucieczki mogły być groźne dla innych zwierząt. Udało się ocalić około 300 okazów. W podwrocławskich miejscowościach końca wojny doczekali hipopotam Lorbas i lew Astor.

Kolejne otwarcie zbiegło się z Wystawą Ziem Odzyskanych zorganizowaną w 1948 roku. Do Wrocławia wróciła część zwierząt wywiezionych po wojnie do ogrodów zoologicznych w Poznaniu i Krakowie. W ZOO Wrocław można było zobaczyć 150 zwierząt.

W latach 50. dzięki staraniom dyrektora Karola Łukaszewicza powierzchnia ogrodu powiększyła się o 12 hektarów. W kolekcji znalazły się pierwsze w Polsce orangutany, żyrafy i nosorożce. Wizyty w ZOO stały się bardzo popularne – wrocławską placówkę odwiedziło w ciągu roku 300 tysięcy osób.

W 1965 roku rozpoczęła się era Hanny i Antoniego Gucwińskich, którzy zdobyli ogromną popularność dzięki telewizyjnym opowieściom w cyklu „Z kamerą wśród zwierząt”. Program był emitowany od 1971 roku aż do roku 2002.

Nowy etap w rozwoju ZOO Wrocław rozpoczął się w 2007 roku pod dyrekcją Radosława Ratajszczaka. Dzisiaj to nie tylko placówka, której celem jest rozrywka i popularyzacja wiedzy o zwierzętach, ale także instytucja zaangażowana w ratowanie gatunków zagrożonych wyginięciem, m.in. okapi, których jedyne w Polsce okazy są właśnie we Wrocławiu.

W 2014 roku otwarto Afrykarium – wyjątkowy w skali europejskiej kompleks 21 basenów, w których żyją ryby, gady, ptaki i ssaki z rejonu Afryki. Rok wcześniej zaprezentowano Odrarium z  florą i fauną Odry. Poza tym wybudowano nowe wybiegi dla rysi, wilków i niedźwiedzi. Powstało także fokarium i wyspa lemurów oraz motylarnia. Gruntowne remonty przeszły także inne części ogrodu zoologicznego.

Inwestycje i nowe pomysły na ZOO Wrocław przyciągają widzów – w 2018 roku wrocławski ogród zoologiczny odwiedziło 1,6 mln osób.

Kontakt z ZOO Wrocław

 Spółka:  ZOO Wrocław sp. z o.o.
 Data otwarcia:  10.07.1865 r.
 Powierzchnia:  33 hektary
 Dyrektor ZOO we Wrocławiu:  Radosław Ratajszczak
 ZOO Wrocław adres:  ul. Wróblewskiego 1-5

Galeria

Powiązane wydarzenia

Więcej miejsc