Zdjęcie wydarzenia 33. Musica Polonica Nova

33. Musica Polonica Nova

Podczas tegorocznego festiwalu Musica Polonica Nova zrealizowany zostanie program edycji z 2020 roku, która nie odbyła się z powodu pandemii.

Podczas tegorocznego  festiwalu Musica Polonica Nova zrealizowany zostanie program edycji z 2020 roku, która nie odbyła się z powodu pandemii. Program ten będzie odnosić się do otaczającej nas rzeczywistości – na nowo definiować, czym jest muzyka i wyznaczać nowe drogi twórczości artystycznej.
Festiwal w roku 2022 będzie przebiegać pod hasłem „daCamera”.

daCamera – docenienie muzyki kameralnej

Mniej znaczy więcej – do takiego właśnie odbioru muzyki kameralnej serdecznie Państwa zachęcam. To naturalne, że wielkie sale koncertowe i monumentalne dzieła wykonywane przez orkiestry symfoniczne robią na nas wrażenie. Czasami jednak warto skupić swoją uwagę na detalach, w których – niczym obraz powstający w soczewce – uwypukla się muzyczne piękno.

daCamera – aktywne wykorzystanie przestrzeni

Podczas niektórych festiwalowych wydarzeń chcemy zrezygnować z tradycyjnego podziału na estradę i widownię. Dzięki temu słuchacze staną się pełnoprawnymi uczestnikami koncertów: będą mogli się przemieszczać i w ten sposób samodzielnie zdecydować o sposobie odbioru poszczególnych utworów.
daCamera – połączenie sfery muzycznej z wizualną

Czas pandemii przeniósł muzykę współczesną, podobnie jak pozostałe gatunki sztuki, do sfery online. Na najbliższej edycji festiwalu podczas koncertów zauważalna będzie silna obecność atrakcyjnych aspektów wizualnych, jako równoważnych i wzbogacających spektrum warstwy muzycznej. Połączymy muzykę ze sztuką wideo, performansem i intermediami. Obraz wykorzystany podczas koncertu zmienia bowiem percepcję dźwięku i umożliwia odbiór prezentowanych utworów w szerszym kontekście. Więcej słyszeć, patrząc? Warto się przekonać, że tak właśnie jest!

Festiwal potrwa pięć dni, podczas których odbędzie się siedem koncertów – nie tylko w salach koncertowych, ale też w przestrzeniach foyer Narodowego Forum Muzyki. Planowane są również wydarzenia towarzyszące, takie jak spotkania z twórcami, improwizacyjna scena „po godzinach” oraz instalacja – koncert realizowany wspólnie z BWA w przestrzeni galeryjnej.

14 maja od 15.00

Wrocław, NFM

Galeria dźwięków / Sound Gallery

25 maja 19.00 

Wrocław, NFM

Sala Czerwona / Red Hall

Splot / Weave

Inauguracja festiwalu / Festival opening

 

 • Janusz Orlik – choreografia, taniec / choreography, dance
 • Małgorzata Walentynowicz – fortepian / piano
 • Dorota Walentynowicz – wideo / video
 • Sławomir Wojciechowski – elektronika / electronics

Program / Programme:

 • Sławomir Wojciechowski Rituals na preparowany fortepian, elektronikę i wideo / for prepared piano, electronics and video (2019)
 • Jakub Krzewiński, Anna Sowa Dance ex machina na fortepian, taniec, wideo i elektronikę / for piano, dance, video and electronics** (2022)

 

Zamówienie utworów Rituals na preparowany fortepian, elektronikę i wideo S. Wojciechowskiego oraz Dance ex machina na fortepian, taniec, wideo i elektronikę J. Krzewińskiego i A. Sowy dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie 2019”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. / The commissionings of the Rituals for prepared piano, electronics and video by S. Wojciechowski and Dance ex machina for piano, dance, video and electronics by J. Krzewiński and A. Sowa were co-financed from the funds of the Ministry of Culture and National Heritage, the Fund for the Promotion of Culture coming from a state special-purpose fund, as part of the programme ‘Collections’ – priority ‘Composing Commissions 2019’ realised by the National Institute of Music and Dance.
​ 

25 maja 21.00 

Wrocław, NFM
Sala Kameralna / Chamber Hall

Poloness

 • Koncert Wrocławskiego Oddziału Związku Kompozytorów Polskich
 • Concert of Polish Composers’ Union Wrocław Division

 

 • Łukasz Długosz – flety / flutes
 • Agata Kielar-Długosz – flety / flutes
 • Marek Toporowski – klawesyn / harpsichord

 

Program:

 • Grażyna Pstrokońska-Nawratil Landmannalaugur – sonata na dwa flety i klawesyn / sonata for two flutes and harpsichord (2019)
 • Tomasz Skweres Erdschatten na flet barokowy i klawesyn – wersja na współczesny flet poprzeczny i klawesyn / for baroque flute and harpsichord – version for modern transverse flute and harpsichord** (2022)
 • Piotr Drożdżewski, Grzegorz Wierzba, Anna Porzyc, Katarzyna Dziewiątkowska, Ryszard Klisowski, Adam Porębski, Mateusz Ryczek Poloness – suita na flety i klawesyn / suite for flutes and harpsichord** (2022)

26 maja 19.00 

Wrocław, NFM

Sala Czarna / Black Hall

Pasja 

 • Koncert kameralny / Chamber concert

Kwartludium:

 • Dagna Sadkowska – skrzypce / violin
 • Michał Górczyński – klarnet, klarnet basowy / clarinet, bass clarinet
 • Paweł Nowicki – instrumenty perkusyjne / percussive instruments
 • Piotr Nowicki – fortepian / piano

 

Program / Programme:

 • Magdalena Gorwa być/nie być na skrzypce, klarnet, perkusję i fortepian / for violin, clarinet, percussion and piano** (2022)
 • Bartosz Witkowski Nothing to Explain na 4 wykonawców / for 4 performers** (2021–2022)
 • Matuesz Ryczek Pasja na skrzypce, klarnety, perkusję i fortepian / for violin, clarinets, percussion and piano** (2022)

Zamówienie utworu Pasja na skrzypce, klarnety, perkusję i fortepian M. Ryczka dofinansowano ze środków pochodzących ze stypendium Miasta Wrocławia. / The commissining of the Pasja for violin, clarinets, percussion and piano by M. Ryczek was co-financed from the funds of a City of Wrocław scholarship

27 maja 19.00

Wrocław, NFM

Sala Czerwona / Red Hall

Wizje ulotne / Fugitive Visions

Koncert multimedialny / Multimedia concert

 

 • Szymon Bywalec – dyrygent / conductor
 • Joanna Freszel – głos / voice
 • Dorota Adamczak – fortepian / piano
 • Paweł Hendrich, Adam Porębski – elektronika/ electronics
 • Marian Oslislo – grafika tworzona na żywo / live graphics
 • Orkiestra Muzyki Nowej / New Music Orchestra

Program / Programme:

Tomasz Skweres Denuo na sopran i duży zespół / for soprano and large ensemble** (2021)

Adam Porębski Muzyka złudzeń na orkiestrę kameralną i elektronikę / for chamber orchestra and electronics** (2022)

Paweł Hendrich Phantomaticon na orkiestrę kameralną, fortepian i komputer / for chamber orchestra, piano and computer (2021)

Ewa Synowiec Diabolus in musica (1984), Bajka japońska (1987), NDSL (1983), Pejzaże z lotu ptaka (1985) – kompozycje graficzne / graphic compositions

Improwizacja do grafiki tworzonej na żywo przez Mariana Oslisla / Improvisation to graphic works created live by Marian Oslislo.

Zamówienie utworu Muzyka złudzeń na orkiestrę kameralną i elektronikę A. Porębskiego dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie 2019”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

28 maja 18.00

Wrocław, BWA Wrocław Główny

CelloCode

Wydarzenie specjalne / Special event

 • Tomasz Strojecki – wideo / video
 • Adrian Foltyn – projekcja dźwięku / sound projection
 • Polish Cello Quartet:
 • Tomasz Daroch, Wojciech Fudala, Krzysztof Karpeta, Adam Krzeszowiec – wiolonczele / cellos

Program / Programme:

 • Adrian Foltyn Overfitted Hypertune na 4 wiolonczele, taśmę i wideo / for 4 cellos, tape and video** (2022)
 • Witold Szalonek 1 + 1 + 1 + 1 na 1–4 instrumentów smyczkowych / for 1-4 string instruments (1969)

Współorganizator / In partnership with: BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej

28 maja 20.00 

Wrocław, NFM

Sala Czarna / Black Hall

No Limits?

Koncert multimedialny / Multimedia concert

Spółdzielnia muzyczna contemporary ensemble / Musicians Associated Contemporary Ensemble:

 • Małgorzata Mikulska – flet / flute
 • Tomasz Sowa – klarnet basowy / bass clarinet
 • Krzysztof Guńka – saksofon / saxophone
 • Aleksandra Krzak – fagot / bassoon
 • Barbara Mglej – skrzypce / violin
 • Jakub Gucik – wiolonczela / cello
 • Aleksander Wnuk – perkusja / percussion
 • Martyna Zakrzewska – fortepian / piano, MIDI
 • Piotr Peszat – elektronika / electronics, Ableton Push

Kuratorzy / Curators: Krzysztof Stefański, Martyna Zakrzewska

 • Program / Programme:
 • Monika Szpyrka No-body na głos kobiecy i sampler / for female voice and sampler (2019)
 • Viacheslav Kyrylov Vis-à-vis na zespół / for ensemble (2020)
 • Piotr Peszat TVTVT — Intronisation na Ableton Push solo, performerów, live electronics i live video / for solo Ableton Push, performers, live electronics and live video** (2022) 

Szczegóły wydarzenia:
nfm.wroclaw.pl

Galeria

Powiązane wydarzenia