Zdjęcie wydarzenia Anne-Sophie Mutter Trio

Anne-Sophie Mutter Trio

Legendarna skrzypaczka Anne-Sophie Mutter ponownie wystąpi w Narodowym Forum Muzyki! Artystka sięgnie po romantyczną literaturę.

Legendarna skrzypaczka Anne-Sophie Mutter ponownie wystąpi w Narodowym Forum Muzyki! Artystka sięgnie po romantyczną literaturę muzyczną przeznaczoną na skrzypce i fortepian, pióra bliskich sobie Johannesa Brahmsa oraz Clary Schumann. Wraz z pianistą Lambertem Orkisem oraz wiolonczelistą Maximilianem Hornungiem artystka wykona także powstałe na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat tria amerykańskich twórców – André Previna i Sebastiana Curriera.

Trzy romanse op. 22 na skrzypce i fortepian Clary Schumann zapisały się na kartach historii jako jedno z ostatnich dzieł kompozytorki. Powstały one w 1853 roku, a więc u schyłku życia jej ukochanego męża, a zarazem wielkiego twórcy – Roberta Schumanna. Gatunek romansu był jednym z jej ulubionych, co wyraźnie odzwierciedla się w niezwykle emocjonalnej, pełnej słodkiego liryzmu melodyce kompozycji. Rozwinięte faktury partii skrzypiec i fortepianu zyskują tu równorzędne znaczenie.

W czasie, gdy Clara pisała swoje utwory, małżeństwo Schumannów nawiązało także przyjaźń z młodym Johannesem Brahmsem, znacząco wspomagając rozwój jego kariery artystycznej. W NFM muzycy wykonają jego III Sonatę skrzypcową d-moll op. 108, powstałą w ostatnich lata życia kompozytora. Dzieło składające się z czterech zróżnicowanych wyrazowo ogniw – Allegro, Adagio, Un poco presto e con sentimento i Presto agitato – prezentuje w pełni wykrystalizowany Brahmsowski styl. Na jego gruncie jak w kalejdoskopie przewijają się fragmenty bliższe liryzmowi, jak i te, od których bije charakterystyczna żywiołowość.

W repertuarze koncertu znalazły się także dzieła urodzonych w ubiegłym stuleciu amerykańskich twórców: André Previna i Sebastiana Curriera. Pierwszy z nich był cenionym pianistą jazzowym, współpracował także jako dyrygent z najlepszymi orkiestrami symfonicznymi świata. Jego dorobek kompozytorski składa się z muzyki filmowej, ale i klasycznej, wśród której odnajdziemy piękne Trio fortepianowe. Tego wieczoru Anne-Sophie Mutter, Lambert Orkis oraz Maximilian Hornung dokonają również europejskiego prawykonania Ghost Trio Sebastiana Curriera – kompozycji będącej hołdem złożonym najsłynniejszym triom fortepianowym przeszłości, utkanym z muzycznych cytatów nawiązujących do spuścizny Brahmsa, Ludwiga van Beethovena i Franza Schuberta.

Program:
  • C. Schumann Trzy romanse op. 22 na skrzypce i fortepian
  • A. Previn Trio fortepianowe

***

  • S. Currier Ghost Trio (polskie i europejskie prawykonanie)
  • J. Brahms III Sonata skrzypcowa d-moll op. 108
Wykonawcy:
  • Anne-Sophie Mutter – skrzypce
  • Lambert Orkis – fortepian
  • Maximilian Hornung – wiolonczela

Szczegóły wydarzenia:
nfm.wroclaw.pl

Galeria

Powiązane wydarzenia