Zdjęcie wydarzenia Babiniec – kobiety w kulturze jidysz

Babiniec – kobiety w kulturze jidysz

Wystawa Babiniec – kobiety w kulturze jidysz ma na celu pokazanie, w jaki sposób Żydówki mogły być aktywne na gruncie religijnej i świeckiej kultury jidysz.

Wystawa Babiniec – kobiety w kulturze jidysz ma na celu pokazanie, w jaki sposób Żydówki mogły być aktywne na gruncie religijnej i świeckiej kultury jidysz.

Język jidysz był przez wieki marginalizowany, to język domostwa, intymności, mame-loszn (język mamy). Paradoksalnie – jego niższy od hebrajskiego status społeczny – umożliwiał na jego płaszczyźnie aktywność kobietom. Pokażemy zatem Żydówki jako adresatki, twórczynie i mecenaski dawnego piśmiennictwa i kultury jidysz. Wystawa będzie też eksponować kobiece doświadczenie nowoczesności – udział Żydówek w ruchach awangardowych, ich wkład do rozwoju teatru, filmu oraz edukacji żydowskiej, a także działania na rzecz emancypacji i feminizmu. Będzie można również zobaczyć i posłuchać kobiet współcześnie mówiących w jidysz.

Galeria

Powiązane wydarzenia