Droga Dźwięku, Droga Ciszy – warsztaty z Jackiem Ostaszewskim

Warsztat rozpoczyna półgodzinny wykład, w którym uczestnicy poznają teoretyczne i psychologiczne podstawy przyszłych działań.

Warsztat rozpoczyna półgodzinny wykład, w którym uczestnicy poznają teoretyczne i psychologiczne podstawy przyszłych działań. Część praktyczną rozpoczyna pięciominutowy „Trening Ciszy”. To szczególny rodzaj medytacji dyscyplinującej ciało i umysł.

„Trening Dźwięku” obejmuje grupową i indywidualną pracę z rytmem i metryką muzyczną [według autorskiej metody inspirowanej treningiem muzyków hinduskich i afrykańskich].) Melodyką [według autorskiej metody solmizacji]. Harmonią [polifoniczne i homofoniczne utwory chóralne].

Ta część powinna trwać ok. trzech godzin, tyle bowiem potrzeba czasu do dopięcia wyjściowych zajęć i przygotowania satysfakcjonującej formy muzycznej. Naturalnie pożądana jest kontynuacja o identycznej budowie, która wprowadza coraz bardziej skomplikowane komponenty i formy. Teoretyczne podsumowanie to czas również na swobodną dyskusję i odpowiedzi na pytania [ok. 15 minut].

Cel, idea:

Muzyka pozostaje w kręgu zainteresowań większości, ale w naszej kulturze dostęp do jej podstaw wydaje się być zamknięty dla osób, które w dzieciństwie nie interesowały się pracą jako muzyk. „Droga Dźwięku, Droga Ciszy” to szczególny trening muzyczny, w którym jedynym instrumentem jest nasze ciało - umysł. Wyzwala on poprzez pracę z rytmem nową energię, otwiera kreatywność i wyobraźnię, umiejętność pracy w grupie, pogłębia uwagę na partnerze, pozwala przezwyciężyć obawy i lęki związane z niską oceną własnych możliwości, otwiera słuch melodyczny i porusza problemy związane z emisją głosu. Oprócz walorów estetycznych trening ten posiada potwierdzone przez psychologów i psychiatrów [Polskie Towarzystwo Eriksonowskie, Laboratorium Psychoedukacji] walory psychopoznawcze i psychoterapeutyczne.

Do kogo skierowany jest warsztat?

Warsztat jest skierowany do wszystkich osób - pod warunkiem, że nie mają upośledzonego słuchu [osoby niesłyszące], wzroku [niezbędny wzrokowy kontakt z pozostałymi uczestnikami warsztatu] i ruchu [w zakresie klaskania]. Natomiast mogą brać udział osoby na wózkach inwalidzkich, jeżeli ich niepełnosprawność nie ogranicza podanych wcześniej wymogów. Określony tylko dolny limit wieku [12 lat]. Nie ma limitów muzycznych uzdolnień, posiadanej wiedzy i umiejętności.

Wymagania dla uczestników:

Pożądane jest wygodne obuwie na miękkiej podeszwie i nie ograniczające ruchów, wygodne ubranie [nie sprawdzą się np. wąskie spódnice, ciasne dżinsy].

Materiały:
Można notować na wykładzie, choć nie jest to niezbędne.

Uwagi:
Warsztat to miejsce intensywnej pracy - zabawy, wymagającej ekstremalnej uwagi. Uczestnicy muszą unikać zachowania zakłócającego proces, takiego jak np. niepunktualność, nieuzasadnione a niezgłoszone opuszczenie sali, zapominanie wyłączania telefonów, rozpraszające rozmowy, itp.

Prowadzący:  Jacek Ostaszewski

Kompozytor, muzyk, lider grupy „Osjan”, wieloletni wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, autor rewolucyjnej metody edukacji muzycznej „Droga Dźwięku, Droga Ciszy” obejmującej nowatorskie podejście do pracy z rytmem i melodyką. Prowadzi warsztaty w kraju i za granicą [USA, Japonia, Portugalia]. Stała współpraca z Polskim Towarzystwem Eriksonowskim. Odznaczony przez Ministra Kultury i Sztuki srebrnym medalem „Zasłużony dla kultury Gloria Artis”[2005].

Cena: 100 zł od osoby. Kontakt i zapisy:  .

Galeria

Powiązane wydarzenia