Zdjęcie wydarzenia Ella Littwitz. Jeśli wszystko, co istnieje, ma swoje miejsce

Ella Littwitz. Jeśli wszystko, co istnieje, ma swoje miejsce

„Jeśli wszystko, co istnieje, ma swoje miejsce” to wystawa izraelskiej artystki Elli Littwitz w galerii SIC! BWA Wrocław.

„Jeśli wszystko, co istnieje, ma swoje miejsce” to wystawa izraelskiej artystki Elli Littwitz w galerii SIC! BWA Wrocław.

Na prezentację składają się najnowsze prace artystki powstałe w wyniku jej licznych wizyt i badań przeprowadzonych na granicy jordańsko-izraelskiej, w południowej części rzeki Jordan, w pobliżu ujścia do Morza Martwego. Głównym celem tych wypraw było Kasr al-Jahud.

Zgodnie z chrześcijańską tradycją odbył się tam chrzest Jezusa, a według starotestamentowych podań Izraelici po czterdziestoletniej tułaczce po pustyni wkroczyli tamtędy do Ziemi Obiecanej.

Prace Elli Littwitz nawiązują do biblijnych narracji dotyczących tego miejsca oraz do nawarstwionych tam kwestii geopolitycznych, które nieustannie przeplatają się z historią, mitologią i ideologią. Wiele obiektów na wystawie odnosi się do ludzkich potrzeb wyznaczania obszarów i terytoriów, które są z kolei zacierane i zmieniane przez czynniki naturalne, ich granice powstają więc na skutek wzajemnie zazębiających się procesów. Littwitz dostrzega nierozerwalną łączność działalności ludzkiej i nie-ludzkiej, dziejową sprawczość obu tych sił.

Artystka stawia także pytania o status prezentowanych na wystawie obiektów, ich labilność, oraz o to, co tworzy specyfikę danych miejsc i wpływa na sposoby ich doświadczania. W swoich działaniach Littwitz dotyka bardzo uniwersalnych wartości, a przy tym zachowuje wymiar charakterystyczny dla złożonej tematyki bliskowschodniej. Wprowadza widzów w świat współczesnej sztuki izraelskiej, która w Polsce nie jest ani dobrze znana, ani często prezentowana.

Cykl Elli Littwitz został premierowo zaprezentowany w Centrum Sztuki Współczesnej w Tel Awiwie, skąd trafił do berlińskiej galerii alexander levy, a następnie do Wrocławia. W każdym z tych miejsc rozumieć i odczytywać można go inaczej, poprzez unikatowy kontekst lokalny. Kuratorka: Agata Ciastoń

Galeria

Powiązane wydarzenia