Zdjęcie wydarzenia Festiwal Forum Musicum 2022

Festiwal Forum Musicum 2022

Sierpniowy festiwal muzyki dawnej, która jest pre­zentowana na instrumentach z epoki i z uwzględnieniem historycznych praktyk wykonawczych.

Sierpniowy festiwal muzyki dawnej, która jest pre­zentowana na instrumentach z epoki i z uwzględnieniem historycznych praktyk wykonawczych. Koncerty przybliżają twórczość z czasów od średniowiecza po romantyzm oraz ukazują muzykę dawną w szerszym kontekście – historycz­nym i społecznym.

Tibia, tuba, fistula

Tegoroczna edycja odbędzie się pod tytułem „Tibia, tuba, fistula”.

„Tymi łacińskimi terminami średniowieczni teoretycy bardzo ogólnie określali rozliczne instrumenty dęte, wykorzystywane w różnych sytuacjach – czy to do podkreślania chwały władzy, subtelnego muzykowania w komnatach, czy też podczas ludowych zabaw – niektóre z nich przywieziono spoza Europy z wojen krzyżowych.

To różnorodne instrumentarium w wiekach XIV i XV dzielono w bardzo prosty sposób na dwie grupy: instrumenty głośne i ciche, a każda z nich przeznaczona była do odmiennych celów. Pierwsza grupa służyła do grania na wolnym powietrzu muzyki ceremonialnej i tanecznej. Instrumenty z drugiej grupy mogły grać z instrumentami strunowymi i towarzyszyć śpiewowi. Wraz z rozwojem wielogłosowości poszczególne grupy stworzyły całe rodziny instrumentów różnej wielkości. W czasach renesansu budowano instrumenty sięgające swą skalą w dół i w górę do granic możliwości. Wreszcie nowy, barokowy styl odchudził to wybujałe instrumentarium i wyłonił  z tych rodzin ich najzdolniejszych członków, czyniąc z nich solistów. Jednak także i w tych czasach, gdy tylko sytuacja wymagała wyjątkowego splendoru, instrumenty dęte łączyły swe siły” – wyjaśnia Tomasz Dobrzański, dyrektor artystyczny festiwalu Forum Musicum.

Szczegółowy program Forum Musicum 2022 

13.08.2022, sobota, godz. 20.00

NFM, Sala Czerwona, pl. Wolności 1

Tromboni e cornetti w Wenecji około roku 1600

 
Wykonawcy:
Motio Concerti:
 • Maciej Gocman – tenor 
 • Josué Meléndez Peláez, Frithjof Smith – cynki
 • Catherine Motuz, Maximilien Brisson, Henry van Engen, Fryderyk Mizerski – puzony
 • Přemysl Vacek – teorba 
 • Marta Niedźwiecka – pozytyw 
Program: 
 • B. Marini Canzon ottava ze zbioru Sonate, symphonie, canzoni, passe'mezzi, baletti, corenti, gagliarde e retornelli op. 8 (1629)
 • A. Gabrieli Maria stabat à 6 ze zbioru Concerti di Andrea, et di Gio. Gabrieli, organisti della sereniss. Sig. di Venetia, continenti musici di chiesa madrigali, & altro, per voci, & stromenti musicali,a 6, 7, 8, 10, 12, et 16, novamente con agni diligentia dati in luce (1587)
 • G. Croce In monte Oliveti ze zbioru Motetti a quattro voci libro primo (1597)
 • B. Marini Canzon decima ze zbioru Sonate… op. 8
 • C. de Rore Plange quasi virgo ze zbioru Motetta quinque vocum (1545)
 • G. Picchi Canzon decima quarta à 6 ze zbioru Canzoni da sonar con ogni sorte d'istromenti (1625)
 • A. Trombetti Da pacem Domine ze zbioru Il primo libro de motetti (1589)
 • G. Gabrieli Canzon III à 6 ze zbioru Canzoni et sonate (1615)
 • G. Croce Mascheratta de Gratiani ze zbioru Triaca musicale (1607)
 • G. Picchi Canzon decima quinta ze zbioru Canzoni… 
 • C. Merulo Canzon à 4 „L’Olico” ze zbioru Canzon di diversi per sonar con ogni sorte di stromenti (1588); Qui manducat meam carnem ze zbioru Il Primo libro de mottetti a voci pari (1584); Canzon vigesimaterza oraz Canzon decimaottava ze zbioru Canzoni per sonare con ogni sorte di stromenti (1608)
 • A. Gabrieli Kyrie à 5 ze zbioru Concerti di Andrea, et di Gio. Gabrieli…
 • G. Buonamente Canzon à 6 ze zbioru Sonate et canzoni (1636)
 • A. Gabrieli Deus qui beatum Marcum à 7 ze zbioru Sacrae symphoniae (1597)

14.08, 17-18.08, 20.08.2022, godz. 17.00 i 18.00

Głośne granie około roku 1400 – minikoncerty w przestrzeni publicznej Wrocławia

14.08.2022, niedziela

 • godz. 17.00, Rynek (między pomnikiem Aleksandra Fredry a Ratuszem)
 • godz. 18.00, pl. Wolności (przed głównym wejściem do NFM)

17.08.2022, środa 

 • godz. 17.00, ul. Świdnicka (na tylnej ścianie kościoła pw. św. Stanisława, św. Doroty i św. Wacława)
 • godz. 18.00, ul. Szewska (plac koło kościoła pw. św. Marii Magdaleny)

18.08.2022, czwartek

 • godz. 17.00, ul. św. Elżbiety (przed bazyliką mniejszą pw. św. Elżbiety)
 • godz. 18.00, Rynek (przed wejściem do Ratusza)

20.08.2022, sobota 

 • godz. 16.00, ul. Włodkowica (dziedziniec Hotelu Herbal)
 • godz. 17.00, pl. Wolności (przed głównym wejściem do NFM)
Wykonawcy:
Alta Cappella: 
 • Tomasz Dobrzański – szałamaja, dudy, piszczałka jednoręczna i tuntun
 • Fryderyk Mizerski – trąbka suwakowa
 • Jacek Muzioł – perkusja 

14.08, niedziela, godz. 20.00

ewangelicko-augsburski kościół Opatrzności Bożej, ul. Kazimierza Wielkiego 29 

Cudowna Arundo donax

Wykonawcy: 
 • Markus Maggiori – musette de cour 
Oboeband Poznań:  
 • Marek Niewiedział – kierownictwo artystyczne, obój 
 • Franciszek Bielak, Maria Plucińska, Hanna Piasna – oboje 
 • Beniamin Lewi, Maciej Snarski, Agnieszka Siemiankowska, Gabriel Mucha – fagoty   
Program: 
 • J.B. Anet Musette, La champêtre i Le coucou ze zbioru Deuxième oeuvre contenant Deux Suittes de Pièces pour la Flûte Traversière, Haubois, Violons, Vielle (Paryż 1726) 
 •  E.Ph. Chédeville (l’Aine) Sixième suite ze zbioru Deuxième receuil de Vaudevilles, Menuets, Contredances et autres Airs choisis pour les Musettes, avec la Basse, qui conviennent aux Vielles, Flûtes et Hautbois (Paryż 1731–1742) 
(wyk. M. Maggiori)
 
 • P. Prowo I Concerto F-dur  
(wyk. Oboeband Poznań)
 
 • N. Chédeville Les singes verts, La galerie des chevreuils, La table du roi ze zbioru Les Impromptus de Fontainebleau, pièces en deux Parties et par accord les Musettes, Vielles, Flûte traversières et Violons, Pardessus de Viole op. 12 (Paryż 1750)  
(wyk. M. Maggiori)
 
 • J.S. Bach Die Kunst der Fuge BWV 1080: Contrapunctus I   
 •  J.Ch. Schieferdecker Musicalisches Concert nr 11   
(wyk. Oboeband Poznań)
 
 • J.B. de Boismortier Prélude, Passepied, Rondeau, Menuet 1 et 2, Tambourin i Air gai ze zbioru Divertissements de Campagne pour une Musette, Vielles avec la Basse. aussi pour Violon, Hautbois, Flûte à Bec et Traversière op. 49 (Paryż 1734) 
 • N. Chédeville La retour de Prague ze zbioru Les Deffis ou l’etude amusante op. 9 (Paryż) 
(wyk. M. Maggiori)
 
 • J.B. Lully Ouverture, Sarabande, Bourrée, Gaillarde, Chaconne des Scaramouches z komediobaletu Mieszczanin szlachcicem LWV 43  
(wyk. M. Maggiori i Oboeband Poznań)
 

18.08.2022, czwartek, godz. 20.00

Ratusz, Sala Wielka, Rynek

Transalpejska podróż muzyczna

cz. I 
Wykonawcy:
Cohaere Ensemble: 
 • Marta Korbel – skrzypce 
 • Monika Hartmann – wiolonczela
 • Natalia Olczak – klawesyn
Program:
 • C. Tessarini Il piacier delle dame
 • M. Corrette II Sonata d-moll z Les délices de la solitude op. 20
cz. II
Wykonawcy:
Zespół renesansowych fletów traverso La Viva Fiamma:
 • Magdalena Pilch – flet dyszkantowy, flet tenorowy
 • Aleksandra Swinarska – flet dyszkantowy, flet tenorowy, perkusja
 • Justyna Wójcikowska – flet tenorowy, perkusja
 • Nicola Łacfik – flet tenorowy
 • Radosław Orawski – flet tenorowy, flet basowy
 • Marek Pilch – pozytyw, regał
Program:
 • P. Phalèse Pavane et Gaillarde Ferrarese ze zbioru Danseries Livre I (1571)
 • P. Attaignant Amours, amours; Jectes moy sur l’herbette, Jamais ung cueur ze zbioru 27 Chansons musicales a quatre parties (Paryż 1533)
 • G. Frescobaldi Canzon vigesimaprima ze zbioru Canzoni per sonare con ogni sorte di stromenti (Wenecja 1608)
 • J. Dowland Pavan, Galliard ze zbioru Opusculum neuwer Paduanen, Galliarden, Couranten und Volten (Frankfurt 1610)
 • P. Peuerl Canzona nr 13 ze zbioru Weltspiegel, das ist neue teutsche Gesänge (Norymberga 1613)
 • G. Frescobaldi Canzon seconda à 4 sopra Romanesca ze zbioru Canzoni da sonare a una, due, tre et quattro (Wenecja 1634)
 • P. Sandrin Doulce memoire ze zbioru Tielman Susato Second livre des chansons a quatre parties (Antwerpia 1553)
 • C. de Rore Or che 'l ciel et la terra e 'l vento tace ze zbioru Il primo libro de madrigali cromatici à 5 voci (Wenecja 1552)
 • G. Frescobaldi Canzon quarta à 4 ze zbioru Canzoni da sonare…
 • Henryk VIII Madame d’amours; Hélas madame; Adieu madame et ma maistresse z Manuskryptu Henryka VIII (British Museum, MSS, ADD 31922)
 • C. de Rore Cantai mentre ch’i’ arsi del mio foco ze zbioru Il primo libro…
 • A. Holborne Last Will and Testament; Heigh ho holiday; Galliard ze zbioru Pavans, Galliards and other Short Aeirs (Londyn 1599)
 • P. Phalèse Allemande et Saltarello Poussinghe ze zbioru Recueil de danseries, contenant presque toutes sortes de danses (1583)

19.08.2022, piątek, godz. 20.00

Aula Leopoldyńska, pl. Uniwersytecki 1

Harmoniemusik 

Rozrywkowe granie we Wrocławiu na początku XIX wieku

Wykonawcy:
 • Ronald Šebesta, Tomasz Dobrzański – klarnety
 • Dominika Stencel, Marek Kuc – rogi
 • Szymon Józefowski, Agnieszka Siemiankowska – fagoty
Program:
 • Ch. Schimpke Parthia in B
 • Anonim Marsch von Kosciuszko
 • J. Puschmann Parthia in Es
 • Ch. Zech Cassatio ex D
 • A. Rosetti Parthia in Es
 • F.Ch. Neubauer Parthia in Es 
 • W.A. Mozart Czarodziejski flet – opera KV 620 (fragmenty; oprac. autor nieznany) 

20.08.2022, sobota, godz. 18.00

Aula NOT, ul. Piłsudskiego 74

Wielki bal renesansowy

Zespół Alta: 
 • Agnieszka Szwajgier – szałamaje, kornamuza, flety 
 • Agnieszka Mazur – pomort, kornamuza, flety 
 • Agnieszka Obst-Chwała – fidel, kornamuza
 • Karolina Szewczykowska – viola da gamba 
 • Maria Wilgos – lutnia 
 • Piotr Dąbrowski – puzon 
 • Wojciech Lubertowicz – perkusja 
 • Agnieszka Siemiankowska – dulcjan  
Teatr Tańca Amatum:
 • Robert Lubera – kierownik artystyczny, taniec
 • Aleksandra Andruszkiewicz, Anna Korbolewska, Anna Ilczuk, Karolina Szymula, Piotr Niedopytalski – taniec
Program:
 • Tańce renesansowe wraz z pokazem i nauką tańca
Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie.

Szczegóły wydarzenia:
nfm.wroclaw.pl

Galeria

Powiązane wydarzenia