Giełda kół naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Giełda Kół Naukowych i Organizacji Studenckich jest inicjatywą Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Giełda Kół Naukowych i Organizacji Studenckich jest inicjatywą Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest to coroczna impreza, w czasie której prezentują się najaktywniejsze koła naukowe UWr.

Giełda to doskonała okazja, żeby zobaczyć fascynujące eksperymenty i prezentacje, porozmawiać z młodymi naukowcami, poznać specyfikę ich dziedzin oraz dowiedzieć się więcej o kierunkach studiów na uczelni.

Gośćmi imprezy są nie tylko wrocławscy studenci, ale też uczniowie dolnośląskich szkół, którzy chcą w przyszłości podjąć studia na Uniwersytecie.

Szczegóły wydarzenia:
rkn.uni.wroc.pl

Galeria

Powiązane wydarzenia