HERstoria. Czy snucie narracji jest formą kobiecego aktywizmu?

W ostatnim czasie obserwujemy intensywny zwrot ku aktywizmowi kobiet. Wydaje się, że ma on miejsce zarówno w Polsce, jak i na całym świecie.

W ostatnim czasie obserwujemy intensywny zwrot ku aktywizmowi kobiet. Wydaje się, że ma on miejsce zarówno w Polsce, jak i na całym świecie.

Dotyczy polityki, zrzeszania się, walki z restrykcyjnym prawem i naciskami autorytarnych władz, a także edukacji, działań na rzecz tolerancji i praw człowieka czy sposobów radzenia sobie z trudną sytuacją pandemiczną. Kobiety są też w ostatnich miesiącach głównym podmiotem debaty publicznej, to one masowo uczestniczą w manifestacjach ulicznych, zakładają komitety i wypowiadają się na tematy związane z kształtem współczesnej rzeczywistości społecznej.

Mając to na względzie, z okazji tegorocznego Dnia Kobiet postanowiliśmy więc się skupić właśnie na kobiecym aktywizmie, o którym porozmawiamy z Anną Dziewit-Meller – pisarką, dziennikarką, feministką, wcześniej także liderką kobiecego zespołu rockowego Andy.

Spotkanie odbędzie się w formie online.

Szczegóły wydarzenia:
psychologia.uni.wroc.pl

Galeria

Powiązane wydarzenia