Zdjęcie wydarzenia Historyczne ogrody Wrocławia – piesze wycieczki i prezentacje

Historyczne ogrody Wrocławia – piesze wycieczki i prezentacje

Stowarzyszenie "Zakochaj się w Polsce" zaprasza Wrocławskich Seniorów na prezentacje multimedialne ramach projektu „Historyczne ogrody Wrocławia”.

Stowarzyszenie "Zakochaj się w Polsce" zaprasza Wrocławskich Seniorów na prezentacje multimedialne ramach projektu „Historyczne ogrody Wrocławia – piesze wycieczki i prezentacje” Działanie finansowane jest ze środków Gminy Wrocław.

Plan spotkań na najbliższe 3 tygodnie:

prezentacje multimedialne o charakterze popularno-naukowym

prowadzenie Anna Zwiech - przewodnik turystyczny, krajoznawca, lider Stowarzyszenia „Zakochaj się w Polsce”

czas spotkań - do dwóch godzin z przerwą na kawę i herbatę

1 Pałace Wrocławia – obraz zamożności i wielkich ambicji właścicieli

Pałac to reprezentacyjna budowla mieszkalna – w odróżnieniu od zamku - pozbawiona walorów obronnych. Pałacami nazywamy budowle o różnych formach architektonicznych, wznoszone od starożytności do czasów współczesnych. Ich użytkownikami byli władcy i przedstawiciele zamożnych rodów oraz uprzywilejowanych warstw społecznych. W XIX stuleciu budowle pałacowe służyły także jako obiekty użyteczności publicznej, pałacem określano bardziej okazałe gmachy urzędowe. Współcześnie wiele zabytkowych obiektów rezydencjonalnych posiada nowe, wtórne funkcje mieszcząc muzea, biblioteki, hotele, pełnią rolę siedzib firm, stanowią przestrzeń zintegrowaną z biurowcami.

Prezentacja multimedialna w sposób przekrojowy zaprezentuje dawne budowle pałacowe istniejące we współczesnej przestrzeni architektonicznej Wrocławia, które w przeszłości pełniły funkcję reprezentacyjno-mieszkalną dla ich właścicieli, przybliży linie rodowe, pokaże pałace  obecnie nie istniejące w strukturze zabudowy miasta oraz obiekty, które pełniły funkcję podmiejskich rezydencji.

Czas i miejsce:

Klub Kultury Anna ul. Zielińskiego 22a Wrocław - 29 listopada – środa,  godz. 12.00

Centrum Aktywności Lokalnej Chopina, ul Chopina 9a  Wrocław , 1 grudnia piątek  godz. 14.00  

 2 Historyczne ogrody Wrocławia

Historyczny podział na ogrody wg obowiązującej od XVIII wieku na Śląsku nomenklatury wydzielał ogrody zabawowe, ogrody ozdobne, ogrody użytkowe. Ogród miejski od samego początku miał być z założenia kompilacją tych wszystkich rodzajów. Ogrodnicy miejscy starali się doprowadzić do sytuacji optymalnej łącząc w jednym projekcie chęć stworzenia warunków do uprawy roślin z przestrzenią sprzyjającą odpoczynkowi i zabawie mieszkańców oraz funkcją estetyczną, a także dziś już zapomnianą funkcją terapeutyczną, która cechowała jeszcze XVIII-wieczne założenia ogrodowe.

Rozwój zieleni publicznej we Wrocławiu jest zapisem przemian historycznych, społecznych i estetycznych oraz efektem ewolucji takich sfer życia jak edukacja, świadomość i rozwój form spędzania czasu wolnego. Miejska zieleń publiczna, jej formy , rozmiary, skład gatunkowy i pełnione funkcję w sposób bezpośredni oddają zmiany zachodzące we wrocławskim społeczeństwie, jego ambicjach i modach na przestrzeni ponad 300 lat.

Prezentacja w sposób przekrojowy przybliży  historyczne założenia zieleni miejskiej, w tym  nie istniejące w przestrzeni Wrocławia, wyróżnione zostaną ogrody klasztorne, promenady, labirynty, skwery, aleje, place i zieleńce, ogrody użytkowe, ogrody ozdobne dawnych rezydencji arystokratycznych Wrocławian, parki sięgając do historycznych założeń i projektów.

Czas i miejsce:

Centrum Aktywności Lokalnej Chopina, ul Chopina 9a , 5 grudnia wtorek  godz. 15.00 

Klub Kultury Anna ul. Zielińskiego 22a  - 6 grudnia  środa,  godz. 12.00 

3 Rezydencje szlacheckie Dolnego Śląska -  wybrane zespoły parkowo-pałacowe

W statystycznym opisie Śląska z 1845r. Johann Georg Knie wymienia niemal 1300 miejscowości, w których znajdowały się pałace lub siedziby ziemiańskie na obszarze Dolnego Śląska, ziemi kłodzkiej i pruskiej części Górnych Łużyc (R. Łuczyński 2016). Od czasu zakończenia drugiej wojny światowej do dzisiaj w różnym stanie zachowała się niespełna połowa zinwentaryzowanych wówczas obiektów.

Pałac to reprezentacyjna budowla mieszkalna – w odróżnieniu od zamku - pozbawiona walorów obronnych. Pierwotnie siedziby rezydencjonalne Dolnego Śląska powstawały w oparciu o przebudowę istniejących założeń zamków, które nie miały militarnego znaczenia, ufortyfikowanych dworów, czy rozplanowane zostały w oparciu o założenia dworów mieszkalnych.

Obiekty rezydencjonalne powstawały przy majątkach ziemskich, były siedzibą dóbr wokół której skupiało się kilka folwarków, pałac był centrum administracyjnym, kulturalnym majątku. Rezydencje to główna siedziba właściciela, były również siedzibą zarządcy. Pałace pełniły również rolę podmiejskich rezydencji oraz miejskich siedzib reprezentacyjnych.

Prezentacja pokaże wybrane rezydencje oraz przypałacowe założenia ogrodowe, wyróżni ich formy (wieża mieszkalna, dwór, pałac), ponadto przedstawi  przykłady najlepiej przeprowadzonych rewitalizacji zespołów parkowo-pałacowych na Dolnym Śląsku.

Czas i miejsce:

Centrum Aktywności Lokalnej Chopina, ul Chopina 9a , 12 grudnia wtorek  godz. 15.00 

Klub Kultury Anna ul. Zielińskiego 22a  - 13 grudnia  środa,  godz. 12.00

Strona organizatora:  http://www.zakochajsiewpolsce.org/aktualnosci-i-wyjazdy/

oraz https://www.facebook.com/zakochajsiewpolsce.org/

Dotychczas odbyły się spacery z licznymi wejściami do wnętrz pozostających w założeniach zieleni: Ogrody katedralne, wirydarze - historyczne ogrody Kurii Książęcych, ogrody Ostrowa Tumskiego (dwa spacery), Promenada Staromiejska – historyczny układ parkowy otaczający Stare Miasto, w październiku Spacer w Ogrodzie Botanicznym.

 

Galeria

Powiązane wydarzenia