Zdjęcie wydarzenia Impart dzieciom: Artystyczne warsztaty integracyjne

Impart dzieciom: Artystyczne warsztaty integracyjne

Organizatorzy zapraszają dzieci na kolejne wydarzenie z cyklu artystycznych warsztatów integracyjnych w ramach Impart dzieciom!

Organizatorzy zapraszają na kolejne wydarzenie z cyklu artystycznych warsztatów integracyjnych w ramach Impart dzieciom!

Program zajęć opiera się przede wszystkim na dobrej zabawie, bo jak mówi prowadząca warsztaty Barbara Kuprewicz „to właśnie zabawa otwiera nas na spontaniczne działania i zachęca do poszukiwania własnej autentyczności i nowych form ekspresji”.

Na dzieci czeka wiele gier i zabaw integracyjnych, które pomogą im przełamać nabyte ograniczenia i otworzyć na nowe relacje z rówieśnikami. Warsztaty nastawione są na wywołanie pozytywnych emocji, wszechstronny rozwój, uaktywniają wyobraźnię, kształtują zdolność autoprezentacji, pokonywanie barier oraz indywidualność. Są ukierunkowane na integrację oraz rozwijanie umiejętności współpracy w grupie. Działania poprzez sztukę są ogromnie ważnym czynnikiem i leżą u podstaw zdrowego, zrównoważonego rozwoju dzieci. Mają ogromny wpływ na ogólny, harmonijny rozwój, uaktywnianie pokładów wyobraźni, własnej inwencji i pomysłowości przez gry oraz zabawy grupowe.

Prowadząca warsztaty Barbara Kuprewicz jest zawodowym nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, plastyki, techniki, muzyki, a także logopedą. Przez około 10 lat prowadziła zajęcia logorytmiczne, plastyczne i teatralne z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym, jak i adaptacyjne dla 2,5 latków. Obecnie pracuje w Szkole Podstawowej we Wrocławiu.

Jej pasją jest nauczanie, praca logopedy ale również manufaktura – szeroko pojęte rękodzieło – papieroplastyka, wytwory z filcu, gliny czy też drewna. Jest również wykształconym stolarzem.

Program warsztatów integracyjnych, plastyczno-teatralnych z elementami logorytmiki:

  • Zabawy i gry integracyjne.
  • Zabawy logorytmiczne.
  • Ćwiczenia z emisji głosu oraz metod oddechowych.
  • Ćwiczenia dykcyjne.
  • Ćwiczenia na wyobraźnię.
  • Zajęcia plastyczne: wyroby doskonalące sprawność manualną, ćwiczące koordynację wzrokowo-ruchową.

Wstęp: 10 zł (bilety obowiązują tylko dzieci, opiekun wstęp wolny) Ilość dzieci w grupie: 10 uczestników Czas trwania warsztatów: 60 minut + 30 min na rozmowy indywidualne z uczestnikami i opiekunami prawnymi. Wiek: 7-12 lat

IMPART ДЛЯ ДІТЕЙ: інтеграційні мистецькі майстер-класи
28.08 | час. 12:00
Impart, сцена в галерії, ul. Mazowiecka 17
Вхід: 10 злотих
Кількість місць: 10
 
Запрошуємо дітей на нову серію мистецьких інтеграційних майстер-класів від IMPART ДЛЯ ДІТЕЙ! Разові заняття розраховані на групу з десяти дітей – п’ятеро дітей з України та п’ятеро дітей з Польщі.
 
Програма заходів насамперед має розважальний характер, бо, як каже Барбара Купревич, керівник семінару, «це розвага відкриває нас до спонтанної діяльності та спонукає шукати власну автентичність та нові форми самовираження». На дітей чекає багато інтеграційних ігор, які допоможуть їм подолати набуті обмеження та відкритися для нових стосунків з однолітками.
 
Майстер-класи спрямовані на позитивні емоції, всебічний розвиток дитини, активізацію уяви, формування вміння самопрезентації, подолання бар’єрів та індивідуальність дитини. Вони орієнтовані на інтеграцію та розвиток вміння співпрацювати в групі.
Крім того, на художніх заняттях діти розвивають креативність, вдосконалюють мануальні здібності та творче самовираження.
Мистецька діяльність є надзвичайно важливим фактором і лежить в основі здорового, сталого розвитку дітей. Вона має величезний вплив на загальний, гармонійний розвиток дитини, активізуючи пласти уяви, власної винахідливості та творчості через індивідуальні та групові ігри.
 
Барбара Купревич, яка веде майстер-класи, є професійним педагогом дошкільної освіти, мистецтва, техніки, музики, а також логопедом.
Близько 10 років вона проводила логоритмічні, художні та театральні заняття з дітьми шкільного та дошкільного віку, а також адаптаційні заняття для 2,5-річних.
Зараз Барбара Купревич працює в початковій школі у Вроцлаві.
Її пристрасть — це навчання, робота логопеда, а також виготовлення виробів ручної роботи — різноманітних ремесел — паперових виробів, виробів із фетру, глини чи дерева. Вона також за освітою столяр.
 
Програма інтеграційних, мистецьких та театральних майстер-класів з елементами логоритміки:
1. – Веселі та інтеграційні ігри.
2. – Логоритмічні ігри.
3. – Вокальні вправи для постановки голосу та дихальні вправи.
4. – Вправи для покращення дикції.
5. – Вправи на розвиток уяви.
6. – Художні занняття –вироби, що розвивають мануальні здібності та зорово-моторну координацію.
 
Вхід: 10 zł
Кількість дітей у групі: 10 учасників
Тривалість майстер-класу: 60 хвилин + 30 хвилин на індивідуальні бесіди з учасниками та законними опікунами.
Вік дітей: 7-12 років

Szczegóły wydarzenia:
strefakultury.pl

Galeria

Powiązane wydarzenia