Zdjęcie wydarzenia Jak wspierać rozwój społeczny i emocjonalny dziecka

Jak wspierać rozwój społeczny i emocjonalny dziecka

Organizatorzy zapraszają rodziców do uczestnictwa w rocznym cyklu spotkań z zakresu wspierania dziecka w rozwoju społecznym i emocjonalnym. Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu w soboty i trwać będą 1,5 godziny. W trakcie jednego spotkania odbędzie się: -wykład dotyczący określonej umiejętności społecznej bądź emocji wynikających z interakcji społecznych -omówienie przykładów “z życia wziętych” -omówienie ćwiczeń do wykorzystania w różnych sytuacjach społecznych adekwatnych do wieku dziecka Program spotkań powiązany jest z tematyką poruszaną na zajęciach z Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci.

Daty i tematy spotkań:

  • 12.10.2019 godzina 9:00 – 10:30 Krok 1: Integracja i zabawa – jak witać się, poznawać innych, jak rozpoczynać, dołączać, odmawiać zabawy, jak radzić sobie z przegraną
  • 16.11.2019 godzina 9:00 – 10:30 Krok 2: Komunikacja – jak umiejętnie, aktywnie słuchać, zadawać pytania, reagować na wypowiedzi innych, prowadzić dialog
  • 14.12.2019 godzina 9:00 – 10:30 Krok 3: Emocje – jak rozpoznawać i nazywać odczuwane emocje
  • 11.01.2020 godzina 9:00 – 10:30 Krok 4: Emocje – jak wyrażać emocje radości, smutku, strachu, złości w sposób akceptowalny społecznie
  • 01.02.2020 godzina 9:00 – 10:30 Krok 5: Trudne sytuacje – jak radzić sobie z wyśmiewaniem, przezywaniem, dokuczaniem, jak poszukiwać pomocy i prosić o pomoc
  • 14.03.2020 godzina 9:00 – 10:30 Krok 6: Konflikty – jak hamować impulsywne zachowania, jak wyrażać własne zdanie, umiejętnie rozwiązywać problemy, konflikty
  • 04.04.2020 godzina 9:00 – 10:30 Krok 7: Samoświadomość – jak odkryć swoje mocne i słabe strony, jak wzmacniać wiedzę o sobie, efektywnie planować i osiągać cele
  • 09.05.2020 godzina 9:00 – 10:30 Krok 8: Empatia – jak wzmacniać empatię dziecka, jego szacunek do innych osób, jak budować trwałe relacje społeczne
  • 06.06.2020 godzina 9:00 – 10:30 Krok 9: Podsumowanie – jak ćwiczyć i wzmacniać nabyte przez dziecko umiejętności społeczne.

Warunek uczestnictwa: rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – grupa zamknięta, tzn. że każdy rodzic decyduje się na udział we wszystkich spotkaniach w ciągu roku Prowadzący: Psycholodzy, pedagodzy i trenerzy z doświadczeniem w prowadzeniu Treningów Umiejętności Społecznych dla dzieci oraz warsztatów dla rodziców. Koszt udziału w cyklu spotkań: Całość: 900 zł/os.

Możliwa płatność w dwóch ratach I półrocze 500 zł., II półrocze 400 zł. *W przypadku uczestnictwa dwojga rodziców/opiekunów 170 zł/spotkanie. Grupa rozpoczyna pracę, gdy uczestnictwo zadeklaruje 6 rodziców. Zgłoszenia prosimy kierować: telefonicznie 690 002 218 lub mailowo: s Miejsce odbywania się spotkań: Consilia Centrum Psychoterapii i Szkoleń ul. Kazimierza Wielkiego 67, wejście A, piętro I, lokal 103 Wrocław telefon: 690 002 218

Szczegóły wydarzenia:
psychoterapia.plus

Galeria

Powiązane wydarzenia