Zdjęcie wydarzenia „KRANOludki” – ekologiczne lekcje dla dzieci

„KRANOludki” – ekologiczne lekcje dla dzieci

Muzeum Miejskie Wrocławia przygotowało specjalną lekcję muzealną, zachęcającą najmłodszych uczniów do zachowań proekologicznych, w duchu less waste.

Muzeum Miejskie Wrocławia przygotowało specjalną lekcję muzealną, zachęcającą najmłodszych uczniów do zachowań proekologicznych, w duchu less waste. 

Ekologiczne lekcje są przeznaczone dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych (klasy I-III). Prowadzone są w Muzeum Archeologicznym przy ul. Cieszyńskiego 9 we Wrocławiu w środy, czwartki i piątki w godz. 11.00-14.00. Każda lekcja trwa do 40 minut.

„KRANOludki” pomogą zrozumieć, jak człowiek wpływa na przyrodę

W zrozumieniu tych zjawisk pomaga obejrzenie prawdziwych przedmiotów należących do ludzi żyjących w przeszłości oraz makiety, które szczegółowo ukazują osadę pierwszych rolników lub stojący na wylesionym wzgórzu zamek. Na sali wystawowej, przy zabytkach i makietach, przy których omawiane są konkretne zachowania człowieka, umieszczane są figurki w kształcie kropelek wody, tzw. „KRANOludki”.

Każdy blok tematyczny kończy się rozmową na temat tego, jak współcześnie możemy zmniejszyć negatywny wpływ ludzi na środowisko. Dzieci wspólnie decydują, jaki nowy atrybut trzeba dać „Kranoludkowi”.

Jak zarezerwować ekologiczną lekcję w muzeum?

Koszt lekcji „KRANOludki” Muzeum Archeologicznym to 8 zł od ucznia. Opiekunowie uczestniczą bezpłatnie.

Rezerwacji terminów należy dokonać:

  • telefonicznie: 71 347 16 96, wewn.: 332,
  • mailowo: ; .

Galeria

Powiązane wydarzenia