„Krasiński/Zapolska/Gombrowicz w szkole, w muzeum, w teatrze”

Muzeum Pana Tadeusza zaprasza słuchaczy na konferencję „Krasiński/Zapolska/Gombrowicz w szkole, w muzeum, w teatrze”.

Muzeum Pana Tadeusza zaprasza słuchaczy na konferencję „Krasiński/Zapolska/Gombrowicz w szkole, w muzeum, w teatrze”.

  • 28 listopada 2019 (czwartek), godz. 14.00–19.00

  • Chętnych do udziału w konferencji prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia dostępnej na stronie organizatora i przesłanie jej na adres: .

Jednym z celów Festiwalu Tradycji Literackich jest popularyzacja twórczości wybranych pisarzy przy użyciu współczesnych metod, którymi dysponuje instytucja kultury, jaką jest Muzeum Pana Tadeusza. Co roku zestawiamy ze sobą „gigantów” polskiej literatury (w 2017 Mickiewicza/Różewicza, w 2018 Słowackiego/Herberta, w 2019 Krasińskiego/Zapolską/Gombrowicza), romantyków i tych tworzących bardziej współcześnie.

Istotną częścią Festiwalu stała się konferencja organizowana co roku wspólnie z Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, podczas której w roli prelegentów, słuchaczy i dyskutantów występują zarówno naukowcy akademiccy, jak i praktykujący pedagodzy, głównie, choć nie tylko, poloniści, a także pracownicy Działu Edukacji Muzeum Pana Tadeusza. Do udziału w tegorocznej odsłonie zapraszamy również kuratorów wystaw i reżyserów spektakli opartych o twórczość „bohaterów” festiwalu. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i wzajemne inspirowanie się pomysłami.

Życie i twórczość Zygmunta Krasińskiego, Gabrieli Zapolskiej i Witolda Gombrowicza obfitują w interesujące wątki, z których tylko niewielka część mieści się w podstawie programowej języka polskiego. Warto przyjrzeć się tym, z którymi mierzą się nauczyciele i uczniowie, oraz tym, które ze względów pragmatycznych są w praktyce szkolnej pomijane.

Z lektury biografii i tekstów trojga pisarzy wyłania się obraz postaci osadzonych w rolach: dziecka, dorosłego, mężczyzny, kobiety, romantyka, skandalisty, wielkiego artysty. Wszyscy troje uczynili z własnej osobowości i prywatnego życiorysu materiał literacki. Konferencja będzie okazją do tego, aby przedstawić potencjał tkwiący interdyscyplinarnych odczytania ich dzieł, wykorzystujących współczesne metodologie badawcze i ich zastosowanie w praktyce pedagogicznej.

Szczegóły wydarzenia:
muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl

Galeria

Powiązane wydarzenia