„Nasz malarz Orłowski”. Rysunki Aleksandra Orłowskiego ze zbiorów Ossolineum

Wystawa blisko sześćdziesięciu rysunków jest okazją do ujrzenia świata sprzed dwustu lat, a także zobaczenia rzadko prezentowanej części ossolińskiej kolekcji.

„Orłowski, który życie strawił w Peterburku, sławny malarz (mam jego kilka szkiców w biurku)” – ustami Telimeny wspomina o nim Mickiewicz w Panu Tadeuszu. „Orłowski, bierz ołówek swój, prędko maluj noc i bój!” – wzywa go Aleksander Puszkin w swoim poemacie.

Aleksander Orłowski (1777–1832) osiągnął za życia niebywałą popularność, a dziś jest niemal zupełnie zapomniany. Malarz, rysownik i grafik, ale przede wszystkim przenikliwy obserwator, w szybkich szkicach i satyrycznych rysunkach odnotowywał otaczającą go rzeczywistość.

Wystawa blisko sześćdziesięciu rysunków jest okazją do ujrzenia świata sprzed dwustu lat, a także zobaczenia rzadko prezentowanej części ossolińskiej kolekcji. 

kurator: Aldona Mikucka
aranżacja: Adriana Myśliwiec 

Program wydarzeń towarzyszących:

Wrzesień

 • 13 września 2019 (piątek), godz. 18.00
  Wernisaż wystawy Nasz malarz Orłowski. Rysunki Aleksandra Orłowskiego ze zbiorów Ossolineum
  wstęp wolny
 • 21 września 2019 (sobota), godz. 15.00
  Rysunki Aleksandra Orłowskiego w zbiorach Ossolineum – zwiedzanie z kustoszem kolekcji 
  prowadzenie: Beata Długajczyk
  wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasach muzeum
 • 21 września 2019 (sobota), godz. 16.00
  Orłowski, bierz ołówek swój! – warsztaty artystyczne dla dorosłych i młodzieży 
  prowadzenie: Ignacy Oboz
  wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy:  
 • 28 września 2019 (sobota), godz. 16.00
  W salonie romantycznym. Kilka słów o Marii Szymanowskiej – prelekcja z towarzyszeniem muzyki
  występują: Agnieszka Grudzień (prelekcja, fortepian), Daria Stachowicz (sopran) 
  wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasach muzeum

Październik

 • 2 października 2019 (środa), godzina 11.30
  Nasz malarz Orłowski miał gust soplicowski – spotkanie z cyklu „Brzdąc w muzeum”
  prowadzenie: Monika Bronowicka
  wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, zapisy poprzez formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie: www.muzeumpanatadeusza.pl 
 • 10 października 2019 (czwartek), godz. 12.00
  Z biurka Telimeny – oprowadzanie kuratorskie dla seniorów 
  prowadzenie: Aldona Mikucka
  wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasach muzeum
 • 10 października 2019 (czwartek), godz. 13.00
  Orłowski, bierz ołówek swój! – warsztaty artystyczne dla seniorów
  prowadzenie: Ignacy Oboz
  wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy: | tel. 71 755 06 57
 • 20 października 2019 (niedziela), godz. 11.00
  Nasz malarz Orłowski miał gust soplicowski – spotkanie z cyklu „Brzdąc w muzeum”
  prowadzenie: Monika Bronowicka
  wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, zapisy poprzez formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie: www.muzeumpanatadeusza.pl 
 • 27 października 2019 (niedziela), godz. 15.00
  Orłowski, który życie strawił w Peterburku – oprowadzanie kuratorskie 
  prowadzenie: Aldona Mikucka  
  wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasach muzeum
 • 27 października 2019 (niedziela), godz. 16.00
  Przechadzka po Petersburgu – spotkanie podróżnicze
  prowadzenie: Maciej Klimczak
  wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasach muzeum

Wszystkie wydarzenia odbywają się w języku polskim.

[EN]

Our Painter Orłowski. Drawings by Aleksander Orłowski taken from the Ossolineum collections

 • 14 September – 27 October 2019
 • free entry

“Orłowski, who lost his life in Saint Petersburg, a renowned painter (I have a few of his sketches in my desk)” – Mickiewicz uses the character of Telimena to recall Orłowski in his Pan Tadeusz. “Orłowski, grab your pencil still, quickly paint night and war you will!” – Alexander Pushkin calls on him in his poem.  

Aleksander Orłowski (1777–1832) was remarkably popular during his lifetime, while today he is almost completely forgotten. Painter, draughtsman and graphic artist, he was above all a perceptive observer, capturing the reality which surrounded him using quick sketches and satyrical drawings. 

This exhibition features almost 60 drawings and is a chance to see the world as it was two centuries ago, while also being an opportunity to view a part of the Ossolineum Collections which is rarely made available to the general public. 

curator: Aldona Mikucka
production: Adriana Myśliwiec

All the additional events are staged in Polish.  

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia / This exhibition has been staged with financial support from the Center for Polish-Russian Dialogue and Understanding.

Szczegóły wydarzenia:
muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl

Galeria

Powiązane wydarzenia