Zdjęcie wydarzenia „Odetchnij z kulturą" Warsztaty arteterapii

„Odetchnij z kulturą" Warsztaty arteterapii

Warsztaty plastykoterapii czy choreoterapii dla dzieci i młodzieży będą odbywały się równolegle do warsztatów filmoterapii dedykowanych rodzicom.

Projekt Odetchnij z kulturą polega na zapewnieniu uczestnikom aktywnej opieki wytchnieniowej, w taki sposób by z różnorodnych form arteterapii mogły korzystać zarówno osoby niepełnosprawne jak i ich opiekunowie i całe rodziny.

Warsztaty plastykoterapii czy choreoterapii dla dzieci i młodzieży będą odbywały się równolegle do warsztatów filmoterapii dedykowanych rodzicom. Takie rozwiązanie daje obu zainteresowanym stronom możliwość komfortowego udziału w zajęciach. Chcemy poprzez nasze działania zatroszczyć się również o rodziców, niemogących na co dzień pozwolić sobie na uczestnictwo w podobnych wydarzeniach.

Warsztaty arteterapii we Wrocławiu Blok dla osób z niepelnosprawnościami – 7 spotkań, jedno w tygodniu Warsztaty arteterapii będą odbywać się równolegle do warsztatów filmoterapii, w których będą uczestniczyć rodzice tak, aby mieli zapewnioną w tym czasie opiekę nad dziećmi/podopiecznymi.

Warsztaty poprowadzą animatorzy kultury i fizjoterapeuci, posiadający doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnościami.

Zajęcia będą odbywały się według wcześniej przygotowanych scenariuszy, które będą uwzględniać: plastykoterapię – malowanie pędzlem, palcami, dłońmi, nicią/sznurkiem, malarstwo „gestu” (action painting), techniki rysunkowe, odbitka (kalkografia, monotypia itp. techniki graficzne), collage, formy rzeźbiarskie, przestrzenne, instalacje, biżuteria artystyczna oraz choreoterapię (z wykorzystaniem ruchu): – gest, ruch i taniec (swobodny, naturalny); inspirowany dźwiękami i muzyką taniec twórczy pochodzący z własnego ciała, „taniec wnętrza”, rozumiany nie w kategoriach figur i kroków, a raczej ruchu i ekspresji, – improwizacje ruchowe – ilustrowanie ruchem treści słyszanej melodii.

Blok dla rodziców/opiekunów: 7 spotkań – jedno w tygodniu Warsztat integracyjny – warsztat mający na celu rozpoczęcie cyklu i wprowadzenie uczestników w tematykę i metodykę zajęć. Zakładane cele pierwszego warsztatu: Poznanie siebie nawzajem. Rozmowy, oczekiwania i cele uczestników. Poznanie, z jakimi trudnościami wchodzą osoby do grupy.

Temat warsztatu: Ja, moje dziecko i inni. Film: „Cudowny chłopak”, reż. Stephen Chbosky Cele warsztatu: Uzyskanie wglądu we własne emocje Sposoby radzenia sobie w sytuacji gdy towarzyszy nam poczucie wyobcowania.

Co to jest krytyk wewnętrzny? I jak sobie z nim radzić? Temat warsztatu: Rodzicielstwo — potrzeby rodzica, radzenie sobie w sytuacji trudnej Film: „Tully”, reż. Jason Reitman Cele warsztatów: Zwrócenie uwagi na swoją rolę w wychowaniu dziecka. Uświadomienie, że dbanie o siebie i potrzeby rodzica jest tak samo ważne, jak dbanie o dziecko. Oczekiwania środowiska zewnętrznego względem rodzica. Wspólne poszukiwanie możliwości do zaopiekowania się sobą.

Temat warsztatu: Chcę, więc mogę to zrobić. Film: „Ze wszystkich sił”, reż. Nils Tavernier Cele warsztatu: Stworzenie własnej mapy działań i celów. Wykorzystanie wiedzy o własnych zasobach i motywatorach, aby zwiększyć szansę na osiągnięcie celu.

Temat warsztatu: O procesie akceptacji Film: „Chce się żyć”, reż. Maciej Pieprzyca.

Cele warsztatu:

Zapoznanie uczestników z procesem przeżywania żałoby po utraconej wizji zdrowego dziecka oraz mechanizmami obronnymi, które mogą nam towarzyszyć. Poszukiwanie z uczestnikami ich własnych zasobów, z których mogą korzystać w trudnych sytuacjach – potrzeba miłości i bliskości osoby niepełnosprawnej. Potrzeby seksualne a niepełnosprawność. Stygmatyzacja osób niepełnosprawnych. Temat warsztatu: mój rozwój. Film: „Optymistki”, reż.Gunhild Magnor

Zwrócenie uwagi uczestników na wewnętrzne zasoby. Zachęcenie uczestników do przyglądania się swoim pragnieniom, wizji siebie w przyszłości. Pobudzenie do działania, realizacja małymi krokami swoich marzeń. Warsztat podsumowujący: Rozmowa z uczestnikami o ich emocjach, myślach, które pojawiły się podczas warsztatów. Zastosowanie technik uważności wzmacniające kompetencje rodzica.

Podsumowanie, zakończenie spotkań. Część wspólna razem z dziećmi uczestniczącymi w arteterapii (wspólne oglądanie wernisażu powstałych w czasie warsztatów dzieł dzieci) Wspólne warsztaty: dodatkowe dwa spotkania Muzykoterapia (z wykorzystaniem muzyki): – techniki receptywne i czynne (odbiór muzyki i tworzenie pod wpływem muzyki). Blok wspólny dzieci z rodzicami.

Zapisy. mail: telefon: +48 531 866 532

Szczegóły wydarzenia:
ladnehistorie.pl

Galeria

Powiązane wydarzenia