Wydarzenie odwołane. Oprowadzanie w j. ukraińskim po wystawie „Prywatne mitologie. Urodziny Marty”

Muzeum Współczesne Wrocław zaprasza na oprowadzanie w języku ukraińskim po wystawie „Prywatne mitologie. Urodziny Marty"

Wydarzenie odwołane. 

Muzeum Współczesne Wrocław zaprasza na oprowadzanie w języku ukraińskim po wystawie „Prywatne mitologie. Urodziny Marty" i instalacji Stanisława Dóżdża "Poezja konkretna", które poprowadzi Sofiia Baianova z Fundacji Ukraina.

„Prywatne mitologie" to długofalowy projekt zakładający stworzenie stałej przestrzeni dla międzynarodowej kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Współczesnego Wrocław, kierujący ku osobistym narracjom i intencjom, które mogą przyjmować różnorakie formy, niemniej za każdym razem wynikające z pasji opisywania, analizowania, lecz również naprawiania świata. Jednocześnie w swoim założeniu projekt stawia istotne dla Muzeum Współczesnego Wrocław pytania o dziedzictwo myśli neoawangardowej.

Wystawa „Urodziny Marty" – inicjująca projekt "Prywatne mitologie" – próbuje badać te zależności, odchodząc od linearnego układu na rzecz podkreślenia prawa do wyrażania w sztuce tego, co indywidualne, intymne czy prywatne, aczkolwiek zdeterminowane społecznie.

Ważnym elementem wystawy jest instalacja „Poezja konkretna" Stanisława Dróżdża – artysty związanego z Wrocławiem, oryginalnego twórcy poezji konkretnej-pojęciokształtów, autora Pawilonu Polskiego na Biennale Weneckim w 2003 roku, autora muralu „Klepsydra" na fasadzie MWW.

Prezentację stanowi dostosowana do przestrzeni Muzeum Współczesnego Wrocław i wykonana zgodnie z autorskimi wskazaniami Stanisława Dróżdża rekonstrukcja instalacji, którą artysta zrealizował w Galerii Foksal w 2002 roku. Ponad 10 km żyłki o grubości 1 mm łączy punkty wyznaczone według specjalnego systemu na ścianach, suficie i podłodze. Przestrzeń pozostaje niedostępna, ale jednocześnie materializuje się jej fizyczny aspekt.

EКСКУРСІЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ ВИСТАВКОЮ “ПРИВАТНІ МІФОЛОГІЇ. ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ МАРТИ”

У неділю 29 березня о 15.00 відбудеться ексурсія по виставці "Приватні міфології. День народження Марти" та інсталяції Станіслава Дружжа "Конкретна поезія", яку проведе Софія Баянова з Фундації Україна.

"Приватні міфології" – це довгостроковий проєкт, який створює постійний простір для міжнародної колекції сучасного мистецтва Вроцлавського Сучасного Музею, зосереджуючий увагу на особистих розповідях та бажаннях, які можуть приймати різні форми, але щоразу виникають із пристрасті описувати, аналізувати, а також відновлювати світ. У той же час, однією з головних цілей проєкту є важливі питання для Сучасного Музею Вроцлава про спадщину неоавангардної думки.

Виставка "День народження Марти", ініціююча виставка проєкту "Приватні міфології", – це спроба дослідження відносин, відходячи від прямолінійної конвенції, аби підкреслити право виражати в мистецтві те, що є індивідуальним, інтимним чи приватним, але суспільно визначеним.

Важливим елементом виставки є інсталяція "Конкретна поезія" Станіслава Дружжа – художника, безпосередньо пов’язаного з Вроцлавом, оригінального творця конкретної поезії – концептуальних форм, автора польського павільйону на Венеціанській виставці бієнале в 2003 році, автора фрески "Пісочний годинник" на фасаді MWW.

Ця резентація є реконструкцією інсталяції, яку адаптовано до простору Вроцлавського сучасного музею та виконано відповідно до авторських вказівок Станіслава Дружжа, яку художник створив у галереї Фоксал у 2002 році. Більше 10 км стрічки товщиною 1 мм з’єднує точки, позначені за спеціальною системою на стінах, стелі та підлозі. Простір залишається недоступним, але в той же час його фізичний аспект матеріалізується.

Szczegóły wydarzenia:
muzeumwspolczesne.pl

Galeria

Powiązane wydarzenia