Otwarty nabór projektów do Sympozjum Wrocław 70/20

50 lat temu odbyło się Sympozjum Plastyczne Wrocław '70 – niezwykłe spotkanie artystów, krytyków i teoretyków sztuki.

50 lat temu odbyło się Sympozjum Plastyczne Wrocław '70 – niezwykłe spotkanie artystów, krytyków i teoretyków sztuki, przestrzeń wymiany myśli i wykuwania nowych kierunków w polskiej sztuce. Wydarzenie, które obrosło legendarną sławą i do dziś prowokuje do dyskusji. Sympozjum Wrocław 70/20 to oddolna i społeczna inicjatywa, którą tworzy lokalne grono artystyczne by upamiętnić 50. rocznicę tego ważnego wydarzenia.

By umożliwić realizację działań w ramach Sympozjum artystom, animatorom, aktywistom, kolektywom i innym grupom nieformalnym ogłaszamy Otwarty nabór projektów do Sympozjum Wrocław 70/20! Spośród nadesłanych zgłoszeń wyłonimy co najmniej 3 realizacje artystyczne, które uzupełnią program obchodów Sympozjum Wrocław 70/20.

Do konkursu zgłaszać można projekty (tzn. pomysły na działania z zakresu animacji, edukacji, związane z wszystkimi dziedzinami sztuki oraz inne o charakterze kulturotwórczym, artystycznej aktywizacji społecznej) odbywające się na terenie miasta Wrocław, których czas realizacji przypadać będzie na październik i listopad 2020 roku (weekend finałowy przewidziany jest w dniach 6-8 listopada).

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 sierpnia 2020 roku, do godziny 23:59 poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowy do pobrania ze strony na adres

W razie pytań lub problemów prosimy o kontakt z koordynatorem konkursu:
Wyniki zostaną ogłoszone do końca sierpnia 2020 na stronie www.sympozjum7020.pl

Szczegóły wydarzenia:
sympozjum7020.pl

Galeria

Powiązane wydarzenia