Zdjęcie wydarzenia Pracownia Pieśni Polskich we Wrocławiu

Pracownia Pieśni Polskich we Wrocławiu

Pracownia Tradycyjnych Pieśni Polskich „Śpiewka Studio” zaprasza na regularne zajęcia śpiewu tradycyjnego, na których będzie zgłębiany głównie polski repertuar.

Pracownia Tradycyjnych Pieśni Polskich „Śpiewka Studio” zaprasza na regularne zajęcia śpiewu tradycyjnego, na których będzie zgłębiany głównie polski repertuar tradycyjny, zarówno obrzędowy jak i liryczny, archaiczny i nowszy, choć najczęściej już mocno zapomniany w powszechnej świadomości mieszkańców naszego kraju. Dzięki temu poznamy bogactwo regionów, znaczenie pieśni, nagrania źródłowe itd.

Nie jest potrzebne wcześniejsze doświadczenie ze śpiewem – będziemy pracować też nad emisją głosu oraz naszymi umiejętnościami wokalnymi i muzycznymi.

Zgłoszenia i ew. pytania: , tel. +48 506 560 016.

Warunki uczestnictwa

  • Zajęcia odbywają się co tydzień, w poniedziałek, w godzinach 18.30-20.00, w Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych „Czasoprzestrzeń".
  • Zajęcia są odpłatne: 30 zł pojedyncze zajęcia, 100 zł karnet za 4 zajęcia, ważny 60 dni.
  • Dla osób zainteresowanych będzie w przyszłości możliwość dołączenia do stałego zespołu śpiewaczego i jego projektów.

O prowadzącej

Olga Chojak to śpiewaczka, muzykantka, animatorka kultury i etnolog. Pochodzi z Wrocławia. Od 1997 r. bada i praktykuje muzykę tradycyjną różnych kultur, zwłaszcza śpiew. Była współzałożycielką i liderką stowarzyszenia Centrala Muzyki Tradycyjnej (2004-2018), organizowała koncerty i festiwale, prowadziła warsztaty śpiewu i tańca tradycyjnego oraz prezentacje i konsultacje specjalistyczne na temat polskiego folkloru wiejskiego i miejskiego.

W ostatnich latach w swej pracy skoncentrowała się głównie na pieśniach odnalezionych wśród przesiedleńców z różnych stron, zamieszkujących obecnie teren Dolnego Śląska, m.in. w ramach projektów Laboratorium Strażników Tradycji (2013) i Akademia Kolberga – Szkoły Tradycji (2014). W 2016 roku wraz z przyjaciółmi z Pogórza Izerskiego stworzyła Fundację Dziki Zachód, która działa na rzecz edukacji i ochrony dziedzictwa kultury na terenie polskich Górnych Łużyc i na pograniczu polsko-czesko-niemieckim. Jest uczennicą wiejskich mistrzów tradycji muzycznej (m.in. Marii Bienias, Bronisławy Chmielowskiej, Michaliny Mrozik, Genowefy Lenarcik, Jana Gacy, Stefana Gacy, Józefa Tomczyka, zespołów śpiewaczych z Bandyś, z Kocudzy, z Ocic, z Milikowa, ze Zbylutowa i wielu innych) oraz wielu znakomitych etnomuzykologów-praktyków (m.in. Hanny Koropnyczenko, Tetiany Sopiłki, Jewhena Jefremowa, Natalii i Oleksandra Tereszczenko z Ukrainy; Swietłany Własowej i Władimira Iwanowa z Rosji, Swietłany Buckiej i Olgi Jemialianczyk z Białorusi, Zity Kelmickaite i Rytisa Ambrazaviciusa z Litwy). Tajniki pracy z ciałem i głosem poznawała też m.in. od Olgi Szwajgier i Zygmunta Molika.

Zespoły: Pieśni Piękne, Kormorany/Wykluczeni, Pieśni Odzyskane, Gliniane Pieśni, zespół Z Lasu, Kapela Wnuki, Yarmak, Zespół Międzynarodowej Szkoły Muzyki Tradycyjnej Fundacji „Muzyka Kresów” i in. Współpraca dydaktyczna i artystyczna: Fundacja „Muzyka Kresów”, Fundacja „Ważka”, Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu, Katedra Muzykologii UWr, Teatr CHOREA w Łodzi, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut Muzyki i Tańca, Polskie Radio „Dwójka”, Radiowe Centrum Kultury Ludowej, Telewizja Polska i in. Uczestniczyła w powołaniu ogólnopolskiego Forum Muzyki Tradycyjnej od 2011 r.

Była Stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie „upowszechnianie kultury” w roku 2012. Dołączyła do grona wykładowców Letniej Szkoły Muzyki Tradycyjnej Fundacji „Muzyka Kresów” w r. 2019.

Foto: Kuba Machałek.

Galeria

Powiązane wydarzenia