SocjoPercepcja w Muzeum. Vol. 3. Stany skupienia

Oprowadzanie socjologiczne dr hab. prof. UWr Doroty Majki-Rostek po wystawie „Stany skupienia".

Muzeum Współczesne Wrocław, Polskie Towarzystwo Socjologiczne o/Wrocław i Strefa Kultury Wrocław zapraszają na kolejne oprowadzanie z cyklu SocjoPercpecja w Muzeum, podczas którego o wystawie "Stany skupienia" opowie socjolożka – dr hab. prof. UWr Dorota Majka-Rostek.

Wystawa przedstawia nie tylko historyczny i międzynarodowy kontekst autoportretów, ale także stawia pytania dotyczące samodefiniowania się artystek czy postrzegania roli kobiety w społeczeństwie. Podczas socjologicznego spaceru skupimy się na tych momentach na wystawie, w których artystyczne kreacje łączą się z kwestiami społeczno-kulturowymi, takimi jak: współczesne definicje genderowe, opozycje natura-kultura, prywatne-publiczne, rola cielesności w procesach tożsamościowych czy elementy specyfiki kobiecego doświadczenia.

dr hab. prof. UWr Dorota Majka-Rostek

Kierowniczka Zakładu Socjologii Płci i Rodziny w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obszary zainteresowań naukowych to:  socjologia seksualności, socjologia zmiany społecznej,  komunikacja społeczna. Autorka wielu publikacji na temat społecznych aspektów homoseksualności.

Cykl SocjoPercpecja w Muzeum to efekt współpracy pomiędzy MWW a wrocławskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Strefą Kultury Wrocław. Zaproszeni socjologowie oprowadzają po wybranych wystawach czasowych, eksponując ich warstwę społeczną.

Muzeum zaś patronuje cyklowi spotkań SocjoPercepcja w Recepcji organizowanemu przez PTS i Strefę Kultury Wrocław.

Szczegóły wydarzenia:
muzeumwspolczesne.pl

Galeria

Powiązane wydarzenia