Zdjęcie wydarzenia Socjoterapia dla dzieci i młodzieży we Wrocławiu

Socjoterapia dla dzieci i młodzieży we Wrocławiu

Socjoterapia to forma pomocy realizowana w trakcie zajęć grupowych (6-12 osób) skierowana do dzieci i młodzieży.

Socjoterapia Wrocław – co to i dla kogo? Socjoterapia to forma pomocy realizowana w trakcie zajęć grupowych (6-12 osób) skierowana do dzieci i młodzieży u których obserwujemy:

 • nieśmiałość i wycofanie 
 • nadpobudliwość 
 • agresywność, wybuchowość, konfliktowość 
 • trudności w konstruktywnym wyrażaniu i rozładowywaniu emocji 
 • trudności w radzeniu sobie z porażkami
 • trudności we współpracy z innymi 
 • trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktu 
 • niskie poczucie własnej wartości 
 • lęk społeczny 
 • wchodzenie w rolę kozła ofiarnego w grupie 

Zajęcia skierowane są również do uczniów objętych indywidualnym nauczaniem, którzy w zaleceniach z orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej mają udział w terapii.

Cele socjoterapii we Wrocławiu:

Celem zajęć jest stworzenie dzieciom warunków do prawidłowego i konstruktywnego doświadczania sytuacji społecznych, rozwój wiedzy dziecka o samym sobie, o innych ludziach oraz ukształtowanie rozumienia relacji interpersonalnych. Dzieci i młodzież uczą się prawidłowo reagować, wyrażać i rozładowywać emocje, nazywać relacje, rozwiązywać konflikty i komunikować się.

Nabycie tych umiejętności stanowi bezcenny kapitał pomagający nawiązywać wartościowe relacje z innymi ludźmi oraz wpływa na wzrost pozytywnego postrzegania siebie, co przekłada się na pozytywną samoocenę i oraz zwiększa poczucie samoakceptacji.

Prowadzący:

 • mgr Faustyna Szaynok – psycholog, socjoterapeuta i psychoterapeuta psychodynamiczny
 • mgr Anna Łuczkiewicz-Traczyk – pedagog, socjoterapeuta i psychoterapeuta psychodynamiczny
 • mgr Katarzyna Trzeciakiewicz – psycholog, socjoterapeuta i psychoterapeuta psychodynamiczny

Socjoterapia Wrocław – koszty: 150 zł – konsultacje wstępne kwalifikująca do grupy (konsultacje obejmują od 1 do 3 spotkań) 100 zł – cena za jedno spotkanie (120 minut) Dla młodszych dzieci organizujemy zajęcia grupowe – Trening Umiejętności Społecznych (TUS) *Obowiązują opłaty za cały semestr z góry. *W trakcie trwania zajęć dla dzieci i młodzieży dwie konsultacje dla rodziców w cenie.

Grupa rozpoczyna pracę, kiedy zbierze się minimum szóstka uczestników.

Opłata za konsultacje wstępne nie podlega zwrotowi. Terminy: poniedziałek – 19:00 – 20:30 grupa 15 – 17 lat środa – 16:30 – 18:00 grupa 11 – 12 lat środa – 18:30 – 20:00 grupa 13 – 14 lat.

Zgłoszenia należy kierować: telefonicznie 690 002 218 lub mailowo: s W trakcie konsultacji socjoterapeuta rozmawia z rodzicami, zbiera wywiad, czyli wszystkie niezbędne informacje dotyczące funkcjonowania dziecka oraz rozmawia z dzieckiem.

Szczegóły wydarzenia:
psychoterapia.plus

Galeria

Powiązane wydarzenia