Średniowieczny Wrocław. Spacer tematyczny po mieście

Średniowieczne obiekty związane z Wrocławiem lub do niego nawiązujące zainspirują do wędrówki po mieście.

Średniowieczne obiekty związane z Wrocławiem lub do niego nawiązujące zainspirują do wędrówki po mieście. Poszukamy kościołów i fragmentów murów, widocznych na panoramie Wrocławia w starej Kronice Świata.

Uczestnicy znajdą też miejsce, w którym działała najstarsza drukarnia wrocławska – spod jej pras wyszła mała książeczka w języku łacińskim. Spacer odbywa się w ramach programu towarzyszącemu wystawie „Średniowieczne skarby Ossolineum”, która trwa od 4 września do 15 grudnia.

Ekspozycja prezentowana jest w Sali pod Kopuła, w siedzibie Ossolineum, przy ul. Szewskiej 37. Czynna jedynie w soboty i niedziele od godz. 10.00 do 18.00. Wstęp bezpłatny. Wystawa, prezentująca najcenniejsze ossolińskie kolekcje z epoki średniowiecza, składa się z dwóch części. Pierwsza z nich przedstawia dzieje Śląska w wiekach średnich. Na ekspozycji znajdą się numizmaty (m.in. wrocławskie monety i złote floreny), najstarsza mapa Śląska oraz pierwszy widok Wrocławia

. Na szczególną uwagę zasługują zbiory archeologiczne. Część druga, to opowieść o kulturze i sztuce epoki, ze wskazaniem na średniowieczne wyobrażenie świata (Imago mundi). Prezentowane będą m.in. mapa, ukazująca Ziemię w kształcie tarczy, w której centrum jest Jerozolima, a peryferie ozdabiają monstra ludzkie, a także brewiarze – modlitewniki, zdobione smokami i centaurami, ręcznie przepisywane w średniowiecznych skryptoriach.

Szczegóły wydarzenia:
ossolineum.pl

Galeria

Powiązane wydarzenia