Tango blanco

Mimodram Kanwą dla scenariusza stało się życie i twórczość Witolda Gombrowicza, jednego z największych polskich dramatopisarzy.

Mimodram Kanwą dla scenariusza stało się życie i twórczość Witolda Gombrowicza, jednego z największych polskich dramatopisarzy.

Walka ze stereotypami, sztampą, rutyną w złym tego słowa znaczeniu, szufladkowaniem jednostki przez społeczeństwo jest nicią przewodnią spektaklu. Poszukiwanie prawdziwego ja, swoich głęboko ukrytych talentów i darów, które posiada każdy człowiek i którymi ma za zadanie dzielić się ze światem. Poszukiwanie swoich prawdziwych pragnień i pasji. Postać Witolda Gombrowicza, który wiele lat swojego twórczego życia spędził w Buenos Aires (1939–1963), potem ostatnie lata we Francji (1964–1969), zostaje tu poddana swoistej wiwisekcji swojej kilkutorowej osobowości.

Ukazujemy więc autora czołowych polskich dramatów jako człowieka znanego i nieznanego, tkając naszą autorską wizję jego postaci, będącą jednocześnie próbą polemiki z nim samym. Wraz ze zmianami, które niesie z sobą gospodarka wolnorynkowa, coraz bardziej odbieramy rzeczywistość, w tym kulturę, dzieła sztuki, teatr, poprzez obraz i przekaz wizyjny.

Dodatkowo problematyka, jakiej dotyka spektakl, jest bardzo żywa i aktualna z perspektywy dzisiejszego człowieka, zwłaszcza ludzi młodych, u których kształtuje się percepcja i odbiór świata, uczenie się nowych dróg w zakresie komunikowania się ze sobą samym i tym, co nas otacza – porusza. Spektakl bez użycia słowa, a ukazane w nim różne aspekty teatru ruchu, tańca, pantomimy i teatru fizykalnego znajdują swoją formę na pograniczu… jawy i sennego wyobrażenia. 

Szczegóły wydarzenia:
teatrpolski.wroc.pl

  • genre inne
  • director Józef Markocki
  • actors Barbara Gadomska
    Józef Markocki
  • premiereDate 2020-12-04
  • durationMinutes 60

Galeria

Powiązane wydarzenia