Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to forma terapii realizowana w grupie rówieśniczej (od 4 do 6 osób).

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to forma terapii realizowana w grupie rówieśniczej (od 4 do 6 osób). Dzieci pod opieką psychologa lub pedagoga z certyfikatem TUS, uczą się jak budować satysfakcjonujące relacje z innymi, jakie zachowania są społecznie akceptowalne, a jakie nie, jakich granic nie należy przekraczać, uczą się odczytywać i nazywać emocje (zarówno swoje, jak i innych osób), odczytywać gesty i mowę ciała itp.

Umiejętności te ćwiczone są podczas zabaw i gier, a przede wszystkim dzięki tworzeniu przez terapeutów sytuacji społecznych umożliwiających przełamania błędnych schematów i sposobów reagowania.

Szczegóły wydarzenia:
psychoterapia.plus

Galeria