VoiceLAB

Po kilkuletnich poszukiwaniach prowadzonych w ramach zamkniętej pracy organizatorzy otwierają drzwi „laboratorium” i zapraszają słuchaczy z zewnątrz.

Po kilkuletnich poszukiwaniach prowadzonych w ramach zamkniętej pracy organizatorzy otwierają drzwi „laboratorium” i zapraszają słuchaczy z zewnątrz. Nie nadajemy temu wydarzeniu formy koncertu, a otwartej próby. Koncert jest formą, która musi mieć pewną strukturę dramaturgiczną – i już sam ten fakt może potencjalnie zakłócić to, co chcemy osiągnąć w naszej pracy: pełne wydobycie tego, co w sposób obiektywny zawiera się w samej muzyce, przede wszystkim w harmonii, i co nie jest związane z interpretacją bądź oczekiwaniami odbiorców wobec wykonywanego materiału.

Próby otwarte są dla nas przede wszystkim okazją do badania, jak przenosić jakości wypracowane w ramach głębokiej pracy laboratoryjnej, na sytuację wykonawczą.

Materiał, nad którym pracujemy w trakcie prób, jest wynikiem naszych wieloletnich poszukiwań, mających na celu wydobycie pełni potencjału kryjącego się w harmonii, oraz głębokiej fascynacji muzyką gruzińską. Uświadomiła nam ona, że polifonia uświadomiła nam, że daleko poza poprawnym, czystym śpiewem leży brzmienie pełniejsze, niosące o wiele więcej muzycznych znaczeń, a nawet zdolne zmieniać powietrze między śpiewającymi a słuchaczami w geometryczną mozaikę.

Przy zachowaniu pełnego skupienia i uważności, jakie właściwe są pracy laboratoryjnej, chcemy zaprosić słuchaczy z zewnątrz, by podzielić się z nimi nie tyle wynikami naszej pracy, ile raczej samym procesem poszukiwań w obrębie harmonii – nie ukrywając naszych pomyłek i wątpliwości, jakie spotykamy na co dzień. Chcemy badać, jak na nasze słyszenie wpływa obecność słuchających, gdyż to konieczny element naszej regularnej praktyki.

Możemy ją porównać do treningu uszu: muzyka gruzińska stanowi punktem wyjścia do poszukiwań w obrębie subtelnej materii mikrostrojenia w polifonii – po to, by oddać sprawiedliwość harmonii jako medium obiektywnej ekspresji.

Cykl otwartych prób skierowany jest do wszystkich miłośników muzyki, zarówno praktyków, jak i teoretyków. Mamy nadzieję, że obserwowanie naszej metody pracy i jej procesu może być dla osób z zewnątrz treningiem słyszenia niezależnie od stopnia zaawansowania. Każda z prób otwartych potrwa ok. 45 minut.

Galeria

Powiązane wydarzenia