Rasizm i ksenofobia w Polsce. Jak zatrzymać nienawiść?

Prześledzone zostaną zmiany w relacjach międzykulturowych i przeanalizowany stosunek Polaków do mniejszości narodowych i etnicznych za pomocą kategorii rasizmu.

Prześledzone zostaną zmiany w relacjach międzykulturowych i przeanalizowany stosunek Polaków do mniejszości narodowych i etnicznych za pomocą kategorii rasizmu.

Zjawisko to nasila się i z biegiem lat stało się przyczyną wzrastającej liczby aktów agresji i przemocy w stosunku do obcokrajowców i osób o ciemniejszym kolorze skóry.
Analiza zjawiska ma za zadanie pomóc zrozumieć problemy społeczeństwa polskiego, a także pokazać drogę ich rozwiązania.
Kolejnym wątkiem wystąpienia będzie ukazanie ciągłości polskich form nacjonalizmu, prowadzących do normalizacji zjawisk nietolerancji, ksenofobii i postaw rasistowskich.

Wykład Artura Maronia w ramach cyklu „Liczby obojętne” towarzyszącego wystawie „po/wy/miary”.

Galeria

Powiązane wydarzenia