Zdjęcie wydarzenia Wystawa jubileuszowa z okazji 200-lecia utworzenia Państwowego Uniwersytetu we Wrocławiu

Wystawa jubileuszowa z okazji 200-lecia utworzenia Państwowego Uniwersytetu we Wrocławiu

Wystawa ma za zadanie pokazać bogatą i dynamiczną historię Uniwersytetu Wrocławskiego na przestrzeni ostatnich 200 lat istnienia najważniejszej placówki naukowej na Śląsku. W trzech salach wystawowych oraz na łączącym je korytarzu zostało zaprezentowane historyczne bogactwo i różnorodność zbiorów uniwersyteckich. Pierwsza sala poświęcona jest dziejom Uniwersytetu i dorobkowi naukowemu pracowników poszczególnych fakultetów: teologii katolickiej, teologii ewangelickiej, prawa, medycyny i filozofii. W ramach tej prezentacji przedstawiono skomplikowany proces tworzenia nowych dziedzin nauki, ukonstytuowania się nowoczesnych fakultetów, wreszcie wyodrębnienia się ze struktur uniwersyteckich nowych szkół wyższych po 1945 roku. Odrębne miejsce poświęcono ważnym placówkom naukowym rozwijającym się przy Uniwersytecie, tj. bibliotece, archiwum, muzeum. Druga sala odsłania świat pomocy naukowych, które przez lata towarzyszyły kolejnym pokoleniom studentów. Historyczne przyrządy naukowe wykorzystywane podczas ćwiczeń ze studentami fizyki, astronomii czy chemii uzupełniają pomoce dydaktyczne z dziedzin humanistycznych, tj. filologii klasycznej czy historii sztuki. Zwiedzający z jednej strony mogą być świadkami eksperymentów naukowych wykonywanych dawniej w pracowniach przedmiotów ścisłych, z drugiej zaś przenieść się w świat antyku dzięki prezentacjom multimedialnym wykonanym na bazie przedwojennych szklanych przeźroczy. Ostatnia z sal mieści „skarby” uniwersyteckie świadczące o bogatej tradycji kolekcjonerskiej biblioteki i muzeum przy Uniwersytecie Wrocławskim. Obok zabytków sztuki starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej znajdują się tu cenne rękopisy, stare druki i rzemiosło artystyczne. Sale wystawowe łączy korytarz wypełniony zabytkowymi meblami, które dawniej towarzyszyły na co dzień profesorom i ich studentom.

Szczegóły wydarzenia:
muzeum.uni.wroc.pl

  • tags rodzinna
    wewnątrz
    wystawa stała

Powiązane wydarzenia