Zdjęcie wydarzenia Wystawa „Od dialogu do partnerstwa – budowanie mostów z Zachodu na Wschód”

Wystawa „Od dialogu do partnerstwa – budowanie mostów z Zachodu na Wschód”

Wystawa została przygotowana z okazji 30-lecia Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowskiej Fundacji im. św. Jadwigi

Wystawa „Od dialogu do partnerstwa – budowanie mostów z Zachodu na Wschód” została przygotowana z okazji 30-lecia Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowskiej Fundacji im. św. Jadwigi jako wspólny projekt Fundacji oraz Centrum Historii Zajezdnia. 

Wystawa obrazować będzie historię trzech dekad działania fundacji i będzie dostępna w trzech językach: polskim, ukraińskim i niemieckim.

Bodźcem do podjęcia tak sformułowanego w tytule wystawy tematu stały się też inne przypadające rocznice, mianowicie 50-lecie kontaktów pomiędzy dortmundczykami a wrocławianami oraz 20-lecie partnerstwa ze społecznością Lwowa.

Do oficjalnego powołania fundacji doszło w 1991 roku, ale jej historia sięga lat 70-tych, kiedy to przedstawiciele Bensberger Kreis nawiązali kontakty z członkami Klubu Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu. Pomimo trudności w organizowaniu spotkań, wynikających z sytuacji politycznej w Polsce, na przestrzeni lat organizowano naprzemiennie we Wrocławiu i Dortmundzie polsko-niemieckie seminaria,
a  dortmundczycy i wrocławianie nawiązali ze sobą silne międzyludzkie więzi. Ich efektem stała się pomoc materialna, wsparcie moralne i solidarność udzielona wrocławianom w czasie stanu wojennego. Wspomnienia o tych wydarzeniach otwierają temat wystawy. W budowanie więzi pomiędzy narodami, oprócz działalności charytatywnej, włączone zostały projekty młodzieżowe, edukacyjne oraz praktyki zawodowe dla Polaków w Dortmundzie, a w kolejnych latach bliźniacza inicjatywa skierowana do młodych ludzi
z Ukrainy. Przemiany ustrojowe i gospodarcze w Polsce zrodziły okazję do przenoszenia doświadczeń zdobytych od Niemców dalej na Wschód, dlatego Fundacja objęła swoją działalnością teren Ukrainy. W wieloletnią działalność pomiędzy Dortmundem a Wrocławiem włączony został Lwów.

Autorzy wystawy nawiązują również do obecnej sytuacji, w której to fundacja podjęła się niełatwego zadania, jakim jest koordynowanie działań pomocowych na rzecz Ukrainy w czasie wojny. Organizacja transportów czy też punktu pomocy, pokazane na wystawie,  stanowią zaledwie mały wycinek prowadzonej przez Fundację – jej wolontariuszy, partnerów i darczyńców – działalności. Partnerstwo, pojednanie, pomoc i współpraca to wartości, które na początku istnienia Fundacji im. św. Jadwigi stanowiły fundament dobrych relacji międzynarodowych. Na nich fundacja rozwijała i nadal rozwija swoją misję.

Galeria

Powiązane wydarzenia