Zajęcia ogólnorozwojowe od 6m do 18m

Nauka poprzez zabawę i muzykę, zajęcia ogólnorozwojowe.

English version below:

***Teacher speaks english, lesson is in Polish***

Nauka poprzez zabawę i muzykę, zajęcia ogólnorozwojowe. Zajęcia tematyczne dotyczące różnych zagadnień rozwijają zdolności i umiejętności dzieci takie jak koordynacja ruchowa, zdolności interpersonalne, umiejętności językowe i muzyczne. Tematy zajęć: Przyrodnicze, kulinarne, matematyczne, baśniowe itp. Każde zajęcia połączone są z zabawą ruchową do muzyki lub z tematyczną piosenką. Zabawy są dostosowane do wieku, indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

****

Learning through play and music, general development activities. Thematic classes on various issues develop children's abilities and skills such as motor coordination, interpersonal skills, language skills and music skills. Topics: NaturE, culinary, mathematical, fairy-tale etc. Each class is combined with movement to music or a themed song. The games are adapted to the age, individual needs and abilities of the child.

Szczegóły wydarzenia:
yongsters.pl

Galeria

Powiązane wydarzenia