Konsulaty

We Wrocławiu tylko Konsulat Generalny Niemiec pełni funkcję oficjalnego przedstawicielstwa dyplomatycznego, pozostałe są konsulatami honorowymi.

We Wrocławiu działa ponad 20 konsulatów reprezentujących państwa z różnych części świata. Poza konsulatem Niemiec, to przedstawicielstwa honorowe. Ich zadaniem jest przede wszystkim promocja wydarzeń kulturalnych z udziałem z artystów z krajów, które reprezentują, wsparcie biznesu i inicjatyw społecznych i kulturalnych.

We Wrocławiu mieszka sporo Ukraińców, Niemców, Włochów, Amerykanów, Rosjan, to miejsce wybierają na studia młodzi ludzie z Indii, Chin, Białorusi. Stolica Dolnego Śląska przyciąga także przedsiębiorstwa z całego świata, które tu lokują swoje biura, laboratoria, centra rozliczeniowe.

Większość konsulatów, oprócz Konsulatu Generalnego Niemiec, ma statut honorowych.

Organizowanych jest tu wiele wydarzeń dotyczących różnych kultur, tradycji i religii.